Koertekross ja- retk 2024
Juhend

1. Eesmärk
·  Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
·  Tutvustada Luitemaa loodust;
·   Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
21. aprill 2024 Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla.

4. Võistluskeskus, start, finiš, rada, rajateenindus
4.1. Võistluskeskus asub Rannametsa külas Häädemeeste vallas.
4.2. Start ja finiš: start antakse kell 10.00. Start ja finiš asuvad ühel joonel. Koertekrossi osalejad stardivad kümnesekundilise vahega. Stardijärjekord moodustatakse 2023. aasta  Koerte Luitekrossi tulemuste põhjal. Luiteretke start antakse kell 13.05 peale Luitejooksu ja -retke starti.
4.3. Rada kulgeb vahelduval pinnasel. Trass läbib üksikuid külateid ning unikaalset luitemaastikku. Koerte luitekrossi raja pikkus on ca 5,4 km, koerte luiteretke raja pikkus on 8,3 km.
4.3.1. Rajateenindus: rajal on üks teeninduspunkt (vesi, spordijook).
4.3.2. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Märgates hädasolijaid, palume informeerida teeninduspunkti, rajal liikuvaid vabatahtlikke esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112. Esmaabi võistluskeskuses ja rajal tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad ja Pärnu Kiirabi.
4.3.3. Kohal on veterinaar, kes asub esmaabi telgis.

5. Võistlusnõuded luitekrossil
5.1. Võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda trakse. Traksideta võistlusrajale ei lubata! Veorihmana võib kasutada jalutusrihma ning see võib olla fikseeritud nii kätte kui ka vöö külge (ei ole soovitatav kasutada flexi-rihma).  Koer peab olema võistluse ajal rihmastatud.
5.2. Võistlev loom peab olema vähemalt 12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata.

6. Nõuded luiteretkel
6.1. Retkel võib koeral olla kaelarihm/traksid ning jalutusrihmana on lubatud kasutada tavarihmu ja flexit. Koer peab olema rajal ja võistluskeskuses rihmastatud.
6.2. Retkel osalev koer peab olema vähemalt  12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata.

7. Distantsid
Koerte Luitekross 5,4 km (ajavõtuga)
Koerte Luiteretk (käimine) 8,3 km (ajavõtuta)

NB! Koerte Luitekrossil osalejate arv on piiratud – 110 paari. Osalejate limiidi täitumisel registreerimine suletakse.

8. Ajavõtt
Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Koertekrossi ja -retke stardinumbriga osalejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu distantsi läbimise vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib osaleda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

9. Luitekrossi vanusegrupid

Vanuseklass Sünniaasta Vanuseklass Sünniaasta
Poisid 2010-2012  (12-14 aastased) Tüdrukud 2010-2012 (12-14 aastased)
Meesjuunior 2006-2009 (15-18 aastased) Naisjuunior 2006-2009 (15-18 aastased)
Mehed 1985-2005 (19-39 aastased) Naised 1985-2005 (19-39 aastased)
Meesveteranid 1984. aastal sündinud ja vanemad (40+ aastased) Naisveteranid 1984. aastal sündinud ja vanemad (40+ aastased)

 

10. Registreerimine ja stardimaksud

10.1. Registreerimisvõimalused
10.1.1. Eelregistreerimine koduleheküljel kuni 18.04.2024 kell 23.59.
10.1.2.Üritusel kohapeal koertekross kell 9.00- 9.45 ja koerte retk kell 9.00-12.45.

10.1.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arvega maksmisel on maksetähtajaks 2 tööpäeva, samuti kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt.

10.2. Grupi registreerimine
10.2.1. Kui grupi suurus on vähemalt 10 liiget, lisandub hinnasoodustus 15%. Soodustuse kehtimise eelduseks on grupi korraga registreerimine. Topeltsoodustused ei kehti (seenioride ja noorte soodustuse saajad ei saa gruppide soodustust ja vastupidi).
10.2.2. Gruppide registreerimiseks palume kasutada üldist registreerimisvormi. Registreeringut alustades saate valida, mitmele inimesele soovite registreeringu teha. Edasi liikudes saate lisada osalejate andmed. Kasutades nuppu „kasuta osaleja 1 andmeid kõigil osalejatel“ kuvab süsteem igale osalejale samad üldandmed (näiteks: aadress, klubi, ettevõte jne).

10.3. 1.1. Arvega tasumiseks palume valida vastav võimalus ning täita arve rekvisiitide nõutud väljad. Arve saadetakse registreerimisel sisestatud e-postile ning selle tasumisel loetakse osalejad registreerunuks

10.4. Stardimaksud

Koertekross I voor
1.01.-31.03.2024
II voor
1.-18.04.2024
21.04.2024
kohapeal
Täiskasvanud 20 EUR 25 EUR 40 EUR
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 16 EUR 20 EUR 40 EUR
Koerte Luiteretk I voor
1.01.-31.03.2024

II voor
1.-18.04.2024

21.04.2024
kohapeal
Täiskasvanud 15 EUR 20 EUR 30 EUR
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 12 EUR 16 EUR 30 EUR


Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata. Seenioride, noorte ja gruppide soodustused ei kehti sündmuse päeval kohapeal registreerides.

11. Stardimaksus sisaldub
· rinnanumber;
· kiibiajavõtt (va ajavõtuta retkelised);
· osalejamedal;
· nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja ajavõtuga retkelistele ning osalejadiplom ajavõtuta retkelistele;
· jook;
· toitlustus;
· pesemisvõimalus;
· rajateenindus;
· esmaabi;
· valvega pakihoid.

12. Ümberregistreerimine
12.1.
Ümberregistreerimiseks loetakse nii distantsi kui ka osaleja nime vahetust.

12.2. Ümberregistreerimine kestab kuni 18.04.2024 kell 23.59: tasuta 31. märtsini, alates 1. aprillist lisandub teenustasu 5 eurot. Täiendavalt lisandub stardimaksude vahe, kui soovitakse minna soodsamalt kallimale distantsile. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Selleks tuleb saata vastavasisuline soov e-mailile info@2silda.ee.
12.3. Ümberregistreerimine füüsiliselt distantsilt virtuaalsele toimub kuni 18.04.2024 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.

13. Stardimaterjalide väljastamine
13.1. Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass!
13.2. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 20.04.2024 kell 11.00-15.00.
13.3. Ürituse päeval stardipaigas Rannametsas. Koertekrossi materjalide väljastatakse kell 9.00-9.45, koerteretke materjale kell 9.00-12.45
13.4. Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

14. Tulemused
Tulemused ilmuvad reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 26.04.2024 kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

15. Pesemine
Rinnanumbri ettenäitamisel Häädemeeste Spordikeskuses (Kooli 10, Häädemeeste).

16. Autasustamine
Autasustatakse Koerte Luitekrossil vanuserühmade esikolmikuid. Eriauhind „Särasilmseim võistluspaar“

17. Luiteretk
Retkelistel elektroonilist ajavõttu ei toimu. Rajale minnakse kell 13.05, peale koerteta retkelisi.

18. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

19. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Finiš suletakse kell 15.00. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad spordisündmuse peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Korraldaja esindajate poolt jooksvalt.

20. Üldist
20.1. Osalema ei lubata lonkavaid, haigeid või vigastatud koeri.
20.2. Loomad peavad olema nõuetekohaselt (marutaudi vaktsiin ja kompleksvaktsiin) vaktsineeritud.  Palume kaasa võtta võistleva koera  veterinaarpass! Teostatake ka pistelist mikrokiibi kontrolli.
20.3. Kõik loomad peavad olema kogu sündmuse territooriumil rihmastatud! Palume kinni pidada headest loomapidamise tavadest ning oma looma järelt koristada. Palume suhtuda heatahtlikult teistesse  osalejatesse. Turvalisuse huvides palume oma loomade üle järelvalvet pidada.
20.4. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
20.5. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt nädal enne ürituse päeva.

21. Korraldaja õigused
21.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
21.2. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
21.3. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel.  Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
21.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
21.5. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
21.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
21.7. Vääramatu jõu (force majeure) ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi. Vääramatu jõu all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne).

21.7.1. Muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki kaudu.
21.7.2. Vääramatu jõu tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele.
21.7.3. Luitejooksu ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse osavõtja automaatselt virtuaalse Luitejooksu nimekirja.
21.7.4. Kui registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.22.7.3 nimetatud edasikande võimalusi ja soovib osavõtutasu tagasi saada, peab ta esitama Klubile vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast e-posti (info@2silda.ee) teel. Avalduse vormid lisatakse sellisel juhul Klubi kodulehele www.2silda.ee.
21.7.5. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Anni Nurmoja 
koertekrossi projektijuht
koertekross@2silda.ee