Luitejooksu lastejooksud
juhend 2024

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne pühapäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
21. aprill 2024, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla.

4. Stardid
Alates kell 11.30, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla.

5. Rada
Kuni 5-aastased ca 250 meetrit ning 6-11-aastased lapsed ca 400 meetrit. Rada on turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
Kuni 3-aastased Kuni 3-aastased
4-5-aastased 4-5-aastased
6-7-aastased 6-7-aastased
8-9-aastased 8-9-aastased
10-11-aastased 10-11-aastased


7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine kodulehel alates 1.04 kuni 18.04.2024 kell 23.59.
7.2 Registreerimine võistluspaigas võistluspäeval kell 10.30 kuni 11.15.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.30 kuni 11.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Esikolmikuid autasustatakse kahes vanemas vanusegrupis (8-9-aastased ja 10-11-aastased).
Kõigile osalejatele üllatus Farmilt, uhke diplom ja värskendav jook.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 300 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3. Registreerides nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:

Marja-Liisa Alliksoo
Lastejooksude projektijuht
e-post: marja@2silda.ee
telefon: +372 5541 932