Luitejooksu lastejooksud
juhend 2022

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne pühapäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
17. aprill 2022, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla.
NB! Lastejooksude registreerimise ja stardi asukoht ei kattu põhijooksu omaga. See asub 50m üle Vana-Riia maantee (Pärnu poolt tulles paremale).

4. Stardid
Alates kell 11.30, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla.

5. Rada
Kuni 5 aastased ca 250 meetrit ning 6-11 aastased lapsed ca 400 meetrit. Rada on turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
2-3 aastased 2-3 aastased
4-5 aastased 4-5 aastased
6-7 aastased 6-7 aastased
8-9 aastased 8-9 aastased
10-11 aastased 10-11    aastased


7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine www.2silda.ee alates 1.04 kuni 13.04.2022 kell 23.59.
7.2 Registreerimine võistluspaigas võistluspäeval kell 10.30 kuni 11.15.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.30 kuni 11.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Esikolmikuid autasustatakse kahes vanemas vanusegrupis (8-9 aastased ja 10-11 aastased). Auhinna paneb välja Lottemaa.
Lisaks kõigile osalejatele üllatus Farmilt ja Aktivile’t.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 300 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3. Registreerides nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

17.  Ürituse ärajäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
17.1. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
17.2. Tulenevalt COVID-19 piirangutest võib tekkida olukord, kus piiratakse Luitejooksul osalejate ja pealtvaatajate arvu. Korraldaja tegutseb vastavuses vabariigi valitsuse kehtestatud korraldustega, mille sisu võib erineda registreerimise hetkel kehtinud nõuetest. Korraldaja tegevuse aluseks on MTÜ Pärnu Kahe Silla klubis kokku lepitud spordiürituste COVID-19 viiruse tõkestamise turvaplaan.
17.3.  Vääramatu jõu tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Elise Holter
Lastejooksude projektijuht
e-post: elise@2silda.ee
telefon: +372 5900 7215