Täname, et oled registreerunud Koertekrossile või  koerte luiteretkele! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
20. aprillil kell 11.00-15.00 Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7, keskuse 1. korrusel Selveri vastas)
21. aprillil
kell 9.00–12.45 Luitejooksu võistluskeskuses Rannametsas.

NB! Soovitame oma numbrile järele tulla juba laupäeval. Nii hoiad pühapäeval oluliselt aega kokku

NB! Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass!
Soovitame oma numbrile järele tulla juba laupäeval. Nii hoiad pühapäeval oluliselt aega kokku.

Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et teaksid oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist, mis avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 19. aprillil hiljemalt kell 15.00.

Rinnanumbri kaotamise, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

ASUKOHT JA VÕISTLUSKESKUS: Sündmus toimub Rannametsa külas Häädemeestel Pärnumaaal. Tutvu võistluskeskuse kaardiga siin. Võistluskeskus on avatud kell 9-15.00.

PARKIMINE (tasuta) võistluskeskuse parklas.
Palume jälgida parkimist korraldavaid märke ning korraldajate suuniseid. Keelatud on parkimine rahvusvahelisel Via-Baltica maanteel.

LIIKLUSKORRALDUS: Tegevuspaika saabumisel palume tähelepanelikult jälgida liiklusreguleerijate märguandeid ja ajutisi liiklusmärke. Pärnu poolt tulijatel palume võistluskeskusesse siseneda parempöördega Luite bussipeatuse juurest, kus on suunav viit kirjaga „Luitejooks“. Vana-Riia maantee alguses, võistluskeskuse kõrval kehtib ajutine liikluskorraldus, millega parem sõidusuund on suletud. Võistluskeskust läbib avatud liiklusvoog.

WC, RIIETUMINE, VALVEGA PAKIHOID: Teenused tagatakse võistluskeskuses.

TOITLUSTAMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel. Menüü: supp, leib, tee.

PESEMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel Häädemeeste Spordikeskuses (Kooli 10, Häädemeeste) ajavahemikus kell 11.00-15.30.

STARTIDE AJAD:
10.00 Koertekross
11.30 Lastejooksud
13.00 Luitejooks ja -retk
13.05 Koerte luiteretk 

STARDIGRUPID: Iga osaleja on rinnanumbri alusel kohustatud startima talle ette nähtud stardigrupist, vastasel juhul osaleja diskvalifitseeritakse. Koertekrossi osalejad stardivad rajale 10 sekundiliste vahedega. Võistlejatel tuleb stardikoridori koguneda kell 9.50. Korraldajad jätavad endale õiguse hilinejaid rajale mitte lasta.  Retkele stardivad osalejad kõik ühiselt.

STARDIGRUPPIDESSE SISENEMINE:  Stardiväravasse sisenemine toimub ainult selleks ette nähtud kohast. Stardivärvad on märgistatud. Keelatud on üle aedade ronimine või muud katsed ebakorrektselt siseneda.

VÕISTLUSNÕUDED:
* Koertektossil ja -retkel osalev loom peab olema vähemalt  12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata.
* Koertekrossi võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda trakse! Veorihmana võib kasutada jalutusrihma ning see võib olla fikseeritud nii kätte kui vöö külge (ei ole soovitatav kasutada flexi rihma). Koer peab olema terve võistlusraja vältel rihmastatud.
* Retkel võivad koeral olla kaelarihm/traksid ning jalutusrihmana on lubatud kasutada tavarihmu ja flexit. Koer peab olema kogu raja ulatuses rihmastatud.

RADA: Koertekrossi 5,4 km rada kulgeb läbivalt pehmel pinnasel. Retke raja (8,3 km) esimesed 3 km kulgevad asfalt-, kruusa- ja pinnaseteedel. Raja läbib Luitemaa looduskaitseala, kus paiknevad liivaluited ulatuvad 33,5 meetrini. Tutvu  rajakaardiga siin.

RAJATEENINDUS: Distantsil asub üks teeninduspunkt, kus pakutakse spordijooki ja vett. Esmaabipunktis asub ka veterinaar.

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Luitejooksu stardinumbriga võistlejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

FINIŠ: Igale lõpetajale vesi ning Farmi maius. Viimase saab kätte toitlustamise telgist. Finiš suletakse kell 15.00.

MEDAL: Antakse finišis kõikidele lõpetajatele.

AUTASUSTAMINE: Algus kell 11.00. Autasustatakse Koertekrossil vanuserühmade esikolmikuid. Eriauhind „Särasilmseim võistluspaar“    

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skanneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel. Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 26. aprillil. Korraldaja kodulehel. Finišiprotokoll on avalik dokument. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot: koertekross@2silda.ee ja 5552 3017. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi võistluskeskuses paiknevast infotelgist ja/või sekretariaaditelgst.

OSALEJA VASTUSTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112. Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad.

Osavõtja vastutab oma lemmiku tervisliku seisundi eest ning vajadusel konsulteerib veterinaariga enne võistlusel osalemist. Koera terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või veterinaari poole või helistab projektijuhile nr 5552 3017.

STARDI EEL:

  • Puhka enne spordisündmust piisavalt ning ära tule starti väsinuna;
  • Vaata, et koer saaks puhata enne spordisündmust piisavalt;
  • Stardi eel tarbi piisavalt vedelikku ning vali sobiv dieet;
  • Jälgi, milline on ilmateade ja riietu vastavalt;
  • Vali liikumiseks jõukohane tempo vastavalt endale ja oma koerale ning väldi ülepingutust;
  • Raja teeninduspunktis tarbi piisavalt vedelikku ning anna ka koerale juua.

TERVISEKONTROLL: Terviseturvalisuse ja teadlikult sportimise huvides soovitame eelnevalt läbida tervisekontrolli nii endal kui ka oma lemmikul. Terviseteste on võimalik teha oma pere- või spordiarsti juures. Koera tervisliku seisundi kontrollimiseks soovitame külastada Pärnu Väikeloomakliinikut.