Kahe Silla jooksu ja õhtujooksu stardiprotokollid

Kodu/Kahe Silla jooksu ja õhtujooksu stardiprotokollid

Füüsilised distantsid:

Osalejad on nimekirjas registreerimise järjekorra alusel. Lõplikud protokollid avaldatakse enne vastavat üritust. Küsimuste korral kirjutage palun e-mailile info@2silda.ee.
Praticipants are listed on the basis of their registration time. The final list will be produced before the respective event. In case of questions please email info@2silda.ee.

Virtuaalsed distantsid:

Virtuaaljooksu tulemuse sisestamiseks leia protokollist oma nimi. Nime ees  klõpsa „lisa tulemus“.
NB! Tulenevalt eri andmebaaside töö ühildamise vajadusest saab stardiprotokolli tulemust sisestada alates ca 2 tundi peale osaleja registreerimist.