1. etapp, 2 . mai  – lõplikud tulemused
2. etapp, 16. mai – lõplikud tulemused
3. etapp, 30. mai – lõplikud tulemused
4. etapp, 13. juuni – lõplikud tulemused
5. etapp, 27. juuni – lõplikud tulemused 
6. etapp, 11. juuli –  lõplikud tulemused
7. etapp, 25. juuli – lõplikud tulemused
8. etapp, 8. august – lõplikud tulemused
VAHETULEMUSED
9. etapp, 22. august, lõplikud tulemused
KOONDTULEMUSED