Pärnu Kahe Silla Klubi
Kolmikürituse juhend 2023oiküritus

1. Eesmärk
· Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
· Edendada sportlikke eluviise;
· Tutvustada osalejatele erinevaid liikumisradasid Pärnus ja Pärnumaal.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Etapid
16.04.2023 Luitejooks ja -retk, distants 8,3 km

03.09.2023 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja retk, distants 10 km
29.10.2023 Pärnu Rannajooks ja retk, distants 10 km

NB! Sarja arvestusse ei kuulu:
Luitejooksu koertekross ja -retk
Pärnu Õhtujooks (3 km)
Rannajooksu 5 km distants
Virtuaalsed distantsid

4. Ajavõtt
Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu distantsi läbimise vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib startida ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

5. Jooksjate vanusegrupid (Eesti Kergejõustikuliidu klassifikatsiooni järgi)

Vanuseklassi nimetus Sünniaasta Vanus
U14 poisid ja tüdrukud sünniaastad 2010 ja nooremad Kuni 13
U16 poisid ja tüdrukud sünniaastad 2008-2009 14-15
U18 noormehed ja neiud sünniaastad 2006-2007 16-17
U20 mees-ja naisjuuniorid sünniaastad 2004-2005 18-19
U23 mehed ja naised (noorsugu) sünniaastad 2001-2003 20-22
M ja N sünniaastad 1984-2000 23-39
M40 ja N40 sünniaastad 1974-1983 40-49
M50 ja N50 sünniaastad 1964-1973 50-59
M60 ja N60 sünniaastad 1954-1963 60-69
M70 ja N70 sünniaastad 1953 ja vanemad 70+

 

6. Registreerimine
Kahe Silla Klubi kolmele üritusele saab registreerida ühiselt kui ka igale sarja etapile eraldi. Kolmiküritusele saab ühiselt registreerida kuni 28.02.2023. Sarja arvestuses osalevad kõik, kes on vastavad distantsid läbinud, hoolimata sellest, kas registreeriti sarjale ühiselt või igale distantsile eraldi.

6.1.  Registreerimisvõimalused
6.1.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 28.02.2023 kell 23.59.

7. Stardimaksud

Ajavõtuga jooksu ja käimise stardimaksud 1.01.-28.02.2023
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 48 EUR
Täiskasvanud 48 EUR
Ajavõtuta käimise stardimaksud 1.01.-28.02.2023
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 36 EUR
Täiskasvanud 36 EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

8. Kõigil kolmel jooksul sisaldub stardimaksus:
· rinnanumber;
· kiibiajavõtt (va ajavõtuta retkelised/käijad);
· osalejamedal;
· nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja retkelistele ning osalejadiplom ajavõtuta retkelistele igal distantsil;
· jook;
· pesemisvõimalus;
· rajateenindus;
· esmaabi;
· pakihoid.

8.1 Sarja lõpetajad saavad erikujundusega kolmikürituse osalejamedali.

9. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine toimub kuni 28.02.2023. Ümberregistreerimine on tasuta. Täiendavalt lisandub stardimaksude vahe, näiteks kui soovite vahetada raja läbimise viisi ajavõtuta distantsilt ajavõtuga distantsile jmt. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov emailile info@2silda.ee.

10. Retk (käimine/kepikõnd)
Retke on võimalik läbida kahes formaadis: ajavõtuga või ajavõtuta.
Ajavõtuga retkelistel registreeritakse aeg rinnanumbrile kinnitatud kiibi alusel. Ajavõtuta retkelistel elektroonilist ajavõttu ei toimu.

11. Stardimaterjalide väljastamine

11.1. Luitejooksu stardimaterjalide väljastamine toimub
11.1.1
Pärnu Keskuse võistluskeskusest 15.04.2023 kell 11.00-15.00.

11.1.2 Ürituse päeval stardipaigas Rannametsas 9.00-12.45.

11.2. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu stardimaterjalide väljastamine toimub
11.2.1 Pärnu Keskuse võistluskeskusest
      31.09.2023 kell 12.00-18.00
       01.09.2023 kell 12.00-18.00
11.2.2 Endla Teatri võistluskeskusest
       2.09.2022 kell 16.00- 21.00
       3.09.2022 kell 10.00- 11.45

11.3. Pärnu Rannajooksu stardimaterjalide väljastamine toimub:
     11.3.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 28.10 kell 11.00-15.00.
     11.3.2. Ürituse päeval stardipaigas Pärnu Rannastaadionil 10.00-12.45.

12. Tulemused
Kolmikürituse jooksu koondarvestuse selgitamiseks summeeritakse finišiprotokollidest kõikide distantside ajad. Ajavõtuga retkelistel koondarvestust ei peeta. Ajavõtuga retkelistel peetakse koondarvestust, ent paremusjärjestust ei selgitata. Tulemused kuvatakse reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehel www.championchip.ee. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud tulemused avaldatakse 12.11 kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

13. Autasustamine
Autasustamine toimub 29.10.2022 Pärnu Rannajooksul, autasustatakse üldesikolmikuid ja vanuserühmade võitjaid. Loosiauhinnad jooksjatele ja retkelistele.

14. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

15. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast konkreetse kolmikürituse etapi finiši sulgemist. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad jooksu peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

16. Üldist
16.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida vanemate loal.
16.2. Kolmiküritusel osalemiseks võib osaleja registreerida kõikidele etappidele korraga või igale etapile eraldi.
16.3. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt nädal enne konkreetse kolmikürituse etapi päeva.

17. Korraldaja õigused
17.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
17.2. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
17.3. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel.   Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
17.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
17.5. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele
17.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
17.7 Vääramatu jõu (force majeure) ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi. Vääramatu jõu all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne).

17.7 .1. Muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki kaudu.
17.7 .2. Vääramatu jõu tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt iga etapi juhendile ja kehtivale õigusele.
17.7 .3. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee