Pärnu Kahe Silla Klubi
Kolmikürituse juhend 2021

1. Eesmärk
· Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
· Edendada sportlikke eluviise;
· Tutvustada osalejatele erinevaid liikumisradasid Pärnus ja Pärnumaal.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Etapid
18.04.-31.05.2021 Luitejooks ja -retk, distants 8,3 km (VIRTUAALNE)
23.08-19.09.2021 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja retk, distants 10 km (VIRTUAALNE)
24.10.2021 Pärnu Rannajooks ja -retk, distants 10 km (toimumiskoht: Pärnu Rannastaadion)

4. Ajavõtt
Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib startida ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

5. Jooksjate vanusegrupid (Eesti Kergejõustikuliidu klassifikatsiooni järgi)

Vanuseklass Sünniaasta Vanuseklass Sünniaasta
Poisid C 2008. aastal sündinud ja nooremad Tüdrukud C 2008. aastal sündinud ja nooremad
Poisid B 2006-2007 Tüdrukud B 2006-2007
Poisid A 2004-2005 Tüdrukud A 2004-2005
MJ 2002-2003 NJ 2002-2003
Mehed 1982-2001 Naised 1987-2001
MV40 1972-1981 NV35 1977-1986
MV50 1962-1971 NV45 1967-1976
MV60 1961. aastal sündinud ja vanemad NV55 1966. aastal sündinud ja vanemad

 

6. Registreerimine
Kahe Silla Klubi kolmele üritusele saab registreerida ühiselt kui ka igale sarja etapile eraldi. Kolmiküritusele saab ühiselt registreerida kuni 31.03.2021. Sarja arvestuses osalevad kõik, kes on vastavad distantsid läbinud, hoolimata sellest, kas registreeriti sarjale ühiselt või igale distantsile eraldi.

6.1.  Registreerimisvõimalused
6.1.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 31.03.2021 kell 23.59.
6.1.2. Eelregistreerimine Pärnus Pärnu Keskuse infopunktis kuni 31.03.2021 kell 18.00.

7. Stardimaksud

Ajavõtuga jooksu ja käimise stardimaksud 1.01.-31.03.2021
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 36 EUR
Täiskasvanud 36 EUR
Ajavõtuta käimise stardimaksud 1.01.-31.03.2021
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 26 EUR
Täiskasvanud 26 EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

8. Kõigil kolmel jooksul sisaldub stardimaksus:
· rinnanumber;
· kiibiajavõtt (va ajavõtuta retkelised/käijad);
· osalejamedal;
· nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja retkelistele ning osalejadiplom ajavõtuta retkelistele igal distantsil;
· jook;
· pesemisvõimalus;
· rajateenindus;
· esmaabi;
· pakihoid;
· toetajate sooduspakkumised.

8.1 Sarja lõpetajad saavad erikujundusega kolmikürituse osalejamedali.

9. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine toimub kuni 31.03.2021. Ümberregistreerimine on tasuta. Täiendavalt lisandub stardimaksude vahe, näiteks kui soovite vahetada raja läbimise viisi ajavõtuta distantsilt ajavõtuga distantsile jmt. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov emailile info@2silda.ee.

10. Retk (käimine/kepikõnd)
Retke on võimalik läbida kahes formaadis: ajavõtuga või ajavõtuta.
Ajavõtuga retkelistel registreeritakse aeg rinnanumbrile kinnitatud kiibi alusel. Ajavõtuta retkelistel elektroonilist ajavõttu ei toimu.

11. Stardimaterjalide väljastamine
11.1.
Luitejooksul stardimaterjale ei väljastata.

11.2. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul stardimaterjale ei väljastata.

11.3. Pärnu Rannajooksu stardimaterjalide väljastamine toimub:
     11.3.1.  Pärnu Keskuse võistluskeskusest 23.10 kell 10.00-16.00.
     11.3.2. Võistluspäeval stardipaigas Pärnu Rannastaadionil 10.00-12.45.

12. Tulemused
Kolmikürituse jooksu koondarvestuse võitjad selguvad Pärnu Rannajooksu aegade põhjal. Virtuaalsel Luitejooksul ja Kahe Silla jooksul osalemine arvestatakse osaluskorrana. Ajavõtuga retkelistel peetakse koondarvestust, ent paremusjärjestust ei selgitata. Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ja need kuvatakse reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud tulemused avaldatakse 3.11 kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

13. Autasustamine
Autasustamine toimub 24.10.2021 Pärnu Rannajooksul, autasustatakse üldesikolmikuid ja vanuserühmade võitjaid. Loosiauhinnad jooksjatele ja retkelistele. Kõikidel jooksu- ja retke etappidel osalenute vahel loositakse Pärnu Rannajooksul välja kolmikürituse peaauhind.

14. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

15. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast konkreetse kolmikürituse etapi finiši sulgemist. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad jooksu peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

16. Üldist
16.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida vanemate loal.
16.2. Kolmiküritusel osalemiseks võib osaleja registreerida kõikidele etappidele korraga või igale etapile eraldi.
16.3. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt nädal enne konkreetse kolmikürituse etapi päeva.

17. Korraldaja õigused
17.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
17.2. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
17.3. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel.  Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning jooksudistantside protokollid ajalehes Pärnu Postimees. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
17.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
17.5. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
17.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.’

18. Ürituse ära jäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
18.1. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
18.2. Tulenevalt COVID19 piirangutest võib tekkida olukord, kus piiratakse spordisündmustel  osalejate ja pealtvaatajate arvu. Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.
18.3. Vääramatu jõu tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele.
18.4. Kolmikürituse mistahes etapi ära jäämisel kantakse osaleja automaatselt vastava etapi virtuaalürituse stardiprotokolli, mistõttu osaleb ta jätkuvalt sarja arvestuses. Tulenevalt virtuaalürituse iseloomust läheb vastav etapp sarja arvestusse osaluskorrana, mis tähendab, et selle etapi aega ei arvestata.

18.5. Kui registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.18.4 nimetatud võimalusi ja soovib osavõtutasu tagasi saada või arvestada mõne muu spordiürituse katteks, peab ta esitama Klubile oma soovi hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast e-posti (info@2silda.ee) teel. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee