Pärnu Kahe Silla Klubi Kolmikürituse juhend 2020

1. Eesmärk
* Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist;
* Edendada sportlikke eluviise;
* Tutvustada osalejatele erinevaid liikumisradasid Pärnus ja Pärnumaal.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Etapid
31.05.2020 Luitejooks, distants 8,3 km (toimumiskoht: Rannametsa küla, Häädemeeste vald)
06.09.2020 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, distants 10 km (toimumiskoht: Pärnu linn, Endla Teatri esine)
25.10.2020 Pärnu Rannajooks, distants 10 km (toimumiskoht: Pärnu Rannastaadion)

4. Ajavõtt
Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib startida ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (näiteks spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

5. Jooksjate vanusegrupid (Eesti Kergejõustikuliidu klassifikatsiooni järgi)

Vanuseklass Sünniaasta Vanuseklass Sünniaasta
Poisid C 2007. aastal sündinud ja nooremad Tüdrukud C 2007. aastal sündinud ja nooremad
Poisid B 2005-2006 Tüdrukud B 2005-2006
Poisid A 2003-2004 Tüdrukud A 2003-2004
MJ 2001-2002 NJ 2001-2002
Mehed 1981-2000 Naised 1986-2000
MV40 1971-1980 NV35 1976-1985
MV50 1961-1970 NV45 1966-1975
MV60 1960. aastal sündinud ja vanemad NV55 1965. aastal sündinud ja vanemad


6. Registreerimine ja stardimaksud

Kahe Silla Klubi kolmele üritusele saab registreerida ühiselt kui ka igale sarja etapile eraldi. Kolmiküritusele saab ühiselt registreerida kuni 29.02.2020. Sarja arvestuses osalevad aga kõik, kes on vastavad distantsid läbinud, hoolimata sellest, kas registreeriti sarjale ühiselt või igale distantsile eraldi.

6.1.  Registreerimisvõimalused
6.1.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 29.02.2020 kell 23.59.
6.1.2. Eelregistreerimine Pärnus Pärnu Keskuse infopunktis kuni 29.02.2020 kell 18.00.

7. Stardimaksud

Ajavõtuga jooksu ja käimise stardimaksud 1.12.2019.-29.02.2020
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 34 EUR
Täiskasvanud 34 EUR
Ajavõtuta käimise stardimaksud 1.12.2019.-29.02.2020
Seeniorid alates 60 a. ja noored alla 20. a (k.a.) 25 EUR
Täiskasvanud 25 EUR


Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

8. Kõigil kolmel jooksul sisaldub stardimaksus:       

 • rinnanumber;
 • kiibiajavõtt (va ajavõtuta retkelised/käijad);
 • osalejamedal;
 • nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom jooksjatele ja retkelistele ning osalejadiplom ajavõtuta retkelistele igal distantsil;
 • jook;
 • toitlustamine;
 • pesemisvõimalus;
 • rajateenindus;
 • esmaabi;
 • pakihoid;
 • toetajate sooduspakkumised (kaubandus- , kultuuri- ja meelelahutuspakkumised).

8.1  Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu stardimaksus sisaldub lisaks 100 paremale jooksjale Jüri Jaansoni autogrammiga jooksusärk.
8.2 Sarja lõpetajad saavad erikujundusega kolmikürituse osalejamedali.

9. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine toimub kuni 29.02.2020. Ümberregistreerimine on tasuta. Täiendavalt lisandub stardimaksude vahe, näiteks kui soovite vahetada raja läbimise viisi ajavõtuta distantsilt ajavõtuga distantsile jmt. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov emailile info@2silda.ee.

10. Retk (käimine/kepikõnd)
Retke on võimalik läbida kahes formaadis: ajavõtuga või ajavõtuta.
Ajavõtuga retkelistel registreeritakse aeg rinnanumbrile kinnitatud kiibi alusel. Ajavõtuta retkelistel elektroonilist ajavõttu ei toimu.

11. Stardimaterjalide väljastamine

11.1. Luitejooksu stardimaterjalide väljastamine toimub:
11.1.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 18.04.2020 kell 10.00-16.00.
11.1.2. Võistluspäeval stardipaigas Rannametsa külas 9.00-12.45.

11.2. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu stardimaterjalide väljastamine toimub:
11.2.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest: 03.09 kell 12.00-20.00 ja 04.09 kell 12.00-18.00.

11.2.2. Endla teatri võistluskeskuses 05.09 kell 16.00-21.00 ja võistluspäeval kell 10.00-11.45.

11.3. Pärnu Rannajooksu stardimaterjalide väljastamine toimub:
11.3.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 24.10.2020 kell 10.00-16.00.

11.3.2. Võistluspäeval stardipaigas Pärnu Rannastaadionil 10.00-12.45.

12. Tulemused
Kolmikürituse jooksu koondarvestuse selgitamiseks summeeritakse finišiprotokollidest kõikide distantside ajad. Ajavõtuga retkelistel koondarvestust ei peeta. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena võistluskeskuse infotahvlil ja mitteametlike tulemustena kodulehel hiljemalt 25.10 kell 18.00. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 2.11 kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee. Tulemused ilmuvad reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehele www.championchip.ee.

13. Autasustamine
Autasustamine toimub 25.10.2020 Pärnu Rannajooksul, autasustatakse üldesikolmikuid ja vanuserühmade võitjaid. Loosiauhinnad jooksjatele ja retkelistele. Kõikidel jooksu- ja retke etappidel osalenute vahel loositakse Pärnu Rannajooksul välja kolmikürituse peaauhind.

14. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

15. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast konkreetse kolmikürituse etapi finiši sulgemist. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad jooksu peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

16. Üldist
16.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida  vanemate loal.
16.2. Kolmiküritusel osalemiseks võib osaleja registreerida kõikidele etappidele korraga või igale etapile eraldi.
16.3. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt kaks nädalat enne konkreetse jooksuetapi päeva.
16.4. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks on Eesti Linnajooksude sarja 6. etapp. Vaata lähemalt www.linnajooksud.ee.

17. Korraldaja õigused
17.1. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
17.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel.  Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel ning jooksudistantside protokollid ajalehes Pärnu Postimees. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
17.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
17.4. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
17.5. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure`st tingitud võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata!
17.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee