Isikuandmete töötlemisest ja kaitsmisest Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜs

Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ (edaspidi ka „me“ või „meie“) võtab kohustuse Teie isikuandmete kaitsmisel. Et mõista, kuidas me Teie andmeid kogume, töötleme ja kaitseme, tutvuge palun alljärgneva infoga. Teie andmete vastutava töötlejana vastame 2018. aasta 25. maist kehtima hakanud Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Millist teavet Teie kohta kogume?

Kogume ja töötleme andmeid ulatuses, mis on vajalikud Teie kvaliteetseks teenindamiseks meie poolt korraldatavatel spordiüritustel.
Andmeid võime koguda kahel viisil:
1)
Registreerimisel ükskõik millisele üritusele läbi korraldaja veebilehe www.2silda.ee registreerimisvormi.
2)
Registreerimisel ükskõik millisele üritusele selleks mõeldud pabervormil.

Kogutavad andmed:
*  Ees- ja perekonnanimi;
Sünniaeg;
*  Sugu;
*  Kontaktandmed (elukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
Täiendava infona saate soovi korral lisada teabe spordiklubisse kuulumise, haridusasutuse ja ettevõtte kohta.

Kuidas Teie andmete turvalisuse tagame?

  • Töötleme Teie andmeid konfidentsiaalselt ega avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.
  • Andmeid edastame vaid meie lepingulistele partneritele, kes on volitatud spordiüritustega seotud teenuseid pakkuma. Näiteks ajavõtuteenuse pakkuja ning Pärnu Postimees, milles ilmub sündmuse järgselt jooksjate finišiprotokoll osaleja nime, aja ning vanusegrupiga.
  • Kasutame andmete töötlemiseks sertifitseeritud ja turvalisi infotehnoloogiavahendeid ning kontrollime turvasätteid regulaarselt.
  • Andmete töötlemise eest meie organisatsioonis vastutavad vaid selleks volitatud, koolituse läbinud, inimesed. Meie inimesed on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning võtavad nende rikkumise eest vastutuse.

Kuidas Teie andmeid kasutame?

  • Võime Teile saata enda korraldatavate spordisündmuste reklaampakkumisi, sealhulgas oma koostööpartnerite osas, kui olete andnud selleks nõusoleku. Teil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest eemaldades ennast kliendilistist või teavitades sellest aadressile info@2silda.ee.
  • Edastame Teile osaleja meelespea kliendikirja ning sündmuse järgselt järelteavituse koos tagasiside küsimustikuga korralduse teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile.
  • Avaldame Teie nime, vanusegrupi ja elukoha järgse maakonna spordiürituse stardiprotokollis.
  • Avaldame Teie nime, vanusegrupi, elukoha järgse maakonna, aja ja koha spordiürituse finišiprotokollis.

Teil on õigus ise enda andmeid hallata

  • Teil on igal ajal õigus oma andmete kohta infopäringut esitada ning nende kasutamise kohta täpsustada.
  • Teil on õigus oma nõusolek andmete kasutamise kohta igal ajal tagasi võtta kirjutades sellest e-postile info@2silda.ee.