REGISTREERI SIIN

Kahe Silla jooksu lastejooksu juhend 2022

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne laupäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
3. september 2022, Vaasa park, Pärnu.

4. Stardid
17.30 kuni 3 a tüdrukud
17.45 kuni 3 a poisid
18.00 4-5 a tüdrukud
18.15 4-5 a poisid
18.30 6-7 a tüdrukud
18.40 6-7 a poisid
18.50 8-9 a tüdrukud
19.00 8-9 a poisid
19.10 10-11 a tüdrukud
19.15 10-11 a poisid

NB! Korraldaja võib vastavalt oludele ajakavas teha muudatusi, seega palume kohale tulla kuni 10 minutit enne vastava vanuserühma starti.

5. Rada
Jooks toimub asfaltkattega teel Vaasa pargis. Kuni 5aastastel on distantsi pikkuseks ca 240 meetrit ja vanematel lastel ca 480 meetrit.

6. Vanusegrupid

POISID TÜDRUKUD
kuni 3aastased kuni 3aastased
4-5aastased 4-5aastased
6-7aastased 6-7aastased
8-9aastased 8-9aastased
10-11aastased 10-11aastased


7. Registreerimine

7.1. Eelregistreerimine koduleheküljel kuni 30.08. kell 23.59.
7.2. Registreerimine võistluspaigas 3.09 alates kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Auhinnalised esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11aastased.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada. 

12. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel. 

13. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

14. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 800 osalejat. 

15. Korraldaja õigused
15.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
15.2 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
15.3 Registreerides nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
15.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

16.  Ürituse ärajäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
16.1 Vääramatu jõu (Force Majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
16.2 Juhul, kui Vabariigi Valitsus kehtestab piirangud, tegutseb Korraldaja vastavuses korraldusega, mille sisu võib erineda registreerimise hetkel kehtinud nõuetest. Korraldaja tegevuse aluseks on MTÜ Pärnu Kahe Silla klubis kokku lepitud spordiürituste COVID-19 viiruse tõkestamise turvaplaan.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Elise Holter
Lastejooksude projektijuht
e-post: elise@2silda.ee
telefon: +372 5900 7215

 

REGISTREERI SIIN