Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu lastejooksud
Juhend 2024

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne laupäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
31. august 2024, Vaasa park, Pärnu.

4. Stardid
17.30 kuni 3-aastased tüdrukud
17.40 kuni 3-aastased poisid
17.50 4-5-aastased tüdrukud
18.00 4-5-aastased poisid
18.10 6-7-aastased tüdrukud
18.20 6-7-aastased poisid
18.30 8-9-aastased tüdrukud
18.40 8-9-aastased poisid
18.50 10-11-aastased tüdrukud
18.55 10-11-aastased poisid

NB! Korraldaja võib vastavalt oludele ajakavas teha muudatusi, seega palume kohale tulla kuni 10 minutit enne vastava vanuserühma starti. Startide eel ergutavad lapsi Endla teatri lastelavastusest tuttavad Tipp ja Täpp.

5. Rada
Jooks toimub asfaltkattega teel Vaasa pargis. Kuni 5-aastastel on distantsi pikkuseks ca 240 meetrit ja vanematel lastel ca 480 meetrit.

6. Vanusegrupid

POISID TÜDRUKUD
kuni 3-aastased kuni 3-aastased
4-5-aastased 4-5-aastased
6-7-aastased 6-7-aastased
8-9-aastased 8-9-aastased
10-11-aastased 10-11-aastased


7. Registreerimine

7.1. Eelregistreerimine koduleheküljel 1.-28.08.2024 kuni kell 23.59.
7.2. Eelregistreerimine Pärnu Keskuse võistluskeskuses 29.08 ja 30.08 kell 12.00-18.00.
7.3. Registreerimine ürituse päeval, 31.08, kohapeal (Endla teatri ees) alates kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

9. Stardimaks: puudub

10. Finiš ja autasustamine
Kõikidele lastele finišis uhke diplom, üllatus Farmilt ning värskendav jook.
Auhinnalised esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11aastased. Auhinnad panevad välja Lottemaa ja OKOK Vaba Aja Keskus. 

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada. 

12. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel. 

13. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

14. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 800 osalejat. 

15. Korraldaja õigused
15.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
15.2 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
15.3 Registreerides nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
15.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Marja-Liisa Alliksoo
Lastejooksude projektijuht
e-post: marja@2silda.ee
telefon: +372 554 1932