Täname, et oled registreerunud Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksule või retkele! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7, Delice toidukaupluse ees)
29.08 kell 12.00-20.00
30.08 kell 12.00-18.00
Endla Teatri võistluskeskuses (Keskväljak 1)
31.08 kell 16.30-21.00
01.09 kell 10.00-11.45

Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite järjestuses, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et tead oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist. Stardinumbritega protokollid avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 29. augustil  hiljemalt kell 10.00.
Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

LASTEJOOKSUD:
Toimuvad Endla teatri võistluskeskuses  31. augustil. Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine kell 16.30-19.25. Stardid ajavahemikus kell 18.00-19.45.

NOORTEJOOKS „ÖÖS ON SPORTI“
Toimub 31. augustil stardiga Endla teatri võistluskeskusest.
Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine kell 16.30- 20.45. Start kell 21.00.

KOOLIAASTA ALGUSE KONTSERT
Koostöös Pärnu linnaga toimub 31. augustil kell 20.00-20.45 Daniel Levi kontsert. Kontsert on kõigile tasuta.

PARKIMINE: Parkimine Pärnu avalikes linnaparklates on nädalavahetustel tasuta. Eraparklates (nt Europark) parkides kehtivad teenusepakkuja eeskirjad ja hind. Palume tähelepanelikult jälgida parkimist korraldavaid märke. Pärnu linna parkimiskorraldusega saad tutvuda siin.

LIIKLUSKORRALDUS: Vana sild suletakse stardi ajaks kell 11.55-12.25. Tänavad Vaasa pargi ümbruses on suletud. Tutvu palun muudatustega liikluskorralduses siin.

ÜHISTRANSPORT: Seoses autovaba nädalavahetuse tähistamisega on ühistranspordi kasutamine 30.08-1.09 Pärnu linnas tasuta.

TUALETID: Võistluskeskusesse on paigaldatud WC-d.

LASTEHOID: Kell 10.30-14.30 on võistluskeskuses avatud järelvalvega laste hoiu- ja mänguala neile lastele, kelle vanemad jooksma või käima lähevad. Hoiule saab anda lapsed alates 2. eluaastast.

RIIETUMINE: On korraldatud võistluskeskuse telkides.

PAKIHOID: Valvega pakihoid asub võistluskeskuses Endla teatri ees paiknevas telgis. Pakihoid on avatud kell 10.00-15.00.

START: Antakse kell 12.00 kesklinnast Vaasa pargi võistluskeskusest. Stardikoridorid avatakse kell 11.30. 

STARDIGRUPID: Iga osaleja on rinnanumbri alusel kohustatud  startima talle ette nähtud stardigrupist, vastasel juhul osaleja diskvalifitseeritakse. Palun sisene aegsasti õigesse stardikoridori.
Stardigruppide moodustamine: I grupp 1-20 eliit; II grupp 21-100; III grupp 101-300; IV grupp 301-600; V grupp 601-1000; VI grupp 1001-1500; VII grupp 1501 – …; VIII grupp – ajavõtuga retkegrupp (käijad ja kepikõndijad); IX grupp – ajavõtuta retkegrupp (käijad ja kepikõndijad).

RADA: 10 km distants kulgeb asfaltkattega kergliiklusteedel. Iga kilomeeter on tähistatud. Rada on passistatud ja vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele (IAAF, AIMS).

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu ja retke stardinumbriga võistlejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

RAJATEENINDUS: Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Mai Apteegi koordineerimisel Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad. Kui märkad, et kaasosalejal tekib tervisega probleeme, teavita sellest palun viivitamatult teeninduspunkti, rajal liikuvaid esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112.
Distantsil asub kaks teeninduspunkti (TP), kus pakutakse spordijooki ja vett. TP-sid korraldavad Pärnu Sõudeklubi (TP Niidu aas) ja Pärnu Sõudekeskus Kalev (TP Pärnu Sõudekeskus Kalev).

TOITLUSTAMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel. Menüü: Felixi supp, leib.

PESEMINE:  Teenus tagatakse kuni kell 15.00 rinnanumbri ettenäitamisel kahes kohas vastavalt rinnanumbrile:
Rinnanumbrid 1-1000 Spordiklubis MyFitness (Aida 5)
Rinnanumbrid 1001 ja lõpuni, käijad ning kepikõndijad Pärnu Kesklinna Koolide võimlas/Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis (Kuninga 29, Pärnu)

AUTASUSTAMINE: Algus kell 13.15. Autasustatakse jooksu üldesikuuikut ja naiste üldarvestuse kuute paremat ning kõikide vanuseklasside kolme paremat.

FINIŠ: Suletakse kell 14.00. Pakutakse spordijooki ning vett.

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel hiljemalt 1.09 kell 19.00.  Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud, koos  diplomiga, tulemused avaldatakse hiljemalt 6. septembril kell 17.00 Korraldaja kodulehel.  Finšiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

MEDAL: Antakse finišis Kahe Silla jooksu ja käimisdistantside lõpetajatele. Tasuline graveerimisteenus hinnaga 3 eurot on saadaval võistluskeskuses. Tasumine toimub sularahas. Teenusepakkuja on Auhinnapood OÜ.

CRAFTI SÄRGID KOHTADELE 1-100: Väljastatakse Endla teatri võistluskeskusest lõpuprotokolli alusel, v.a üldesikuuikusse ning naiste esikuuikusse tulnud sportlased, kes saavad need kätte autasustamisel. Särke sündmuse järgselt ei postitata.

CRAFTI SPORDISOKID KOHTADELE 101-300: Väljastatakse Endla teatri võistluskeskusest lõpuprotokolli alusel.  Sokke sündmuse järgselt ei postitata.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad (ei kehti kohtade 1-100 särkide ning kohtade 101-300 sokkide puhul) võistluse järgselt kätte saaja kulul. Auhindu on  ajavahemikul 4.-15. september isikut tõendava dokumendi alusel võimalik välja võtta ka Pärnu Keskuse infopunktist.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot  Korraldaja koduleheküljelt või kirjutades e-mailile info@2silda.ee. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi infopunktidest võistluskeskuses Endla teatris ja Vaasa pargis.

OSAVÕTJA VASTUTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112.

STARDI EEL:
*  Puhka enne spordisündmust piisavalt ning ära tule starti väsinuna.
*  Stardi eel tarbi piisavalt vedelikku ning vali sobiv dieet.
*  Jälgi, milline on ilmateade ja riietu vastavalt.
*  Kuuma ilma korral kanna heledat peakatet. Vali liikumiseks jõukohane tempo ning väldi ülepingutust.
*  Raja teeninduspunktides tarbi piisavalt vedelikku.

TERVISEKONTROLL: Terviseturvalisuse ja teadlikult sportimise huvides soovitame eelnevalt läbida tervisekontrolli. Terviseteste on võimalik teha oma pere- või spordiarsti juures.