Täname, et oled registreerunud Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksule või retkele!  Liikumispäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:

Pärnu Keskuse võistluskeskuses  I korrusel Selveri vastas (Aida tn 7)
31.08 kell 12.00-18.00
01.09 kell 12.00-18.00

Endla Teatri võistluskeskuses (Keskväljak 1)
2.09 kell 16.00-21.00 (teatri esisel platsil)
3.09 kell 10.00-11.45 (teatri fuajees)

NB! Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et teaksid oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist, mis avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 31. augustil hiljemalt kell 11.00.

Rinnanumbri kaotamise, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

PARKIMINE: Parkimine Pärnu avalikes linnaparklates on nädalavahetustel tasuta. Eraparklates (nt Europark) parkides kehtivad teenusepakkuja eeskirjad ja hind. Palume tähelepanelikult jälgida parkimist korraldavaid märke. Pärnu linna parkimiskorraldusega saad tutvuda siin.

LIIKLUSKORRALDUS: Tänavad Vaasa pargi ümbruses on suletud. Vana sild suletakse stardi ajaks kell 11.45-12.15. Tutvu liikluskorralduse muudatustega siin.

ÜHISTRANSPORT: Kooliaasta alguse ja Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu puhul on 30. augustist 8. septembrini Pärnu linna ühistranspordi kasutamine kõigile tasuta.

TUALETID: Võistluskeskusesse on paigaldatud WC-d.

RIIETUMINE: On korraldatud võistluskeskuse telkides.

PAKIHOID: Valvega pakihoid asub võistluskeskuses Endla teatri ees paiknevas telgis. Pakihoid on avatud kell 10.00-14.15.

START: Antakse kell 12.00 kesklinnast Vaasa pargi võistluskeskusest. Stardikoridorid avatakse kell 11.30. 

STARDIGRUPID: Iga osaleja on rinnanumbri alusel kohustatud  startima talle ette nähtud stardigrupist, vastasel juhul osaleja diskvalifitseeritakse. Palun sisene aegsasti õigesse stardikoridori.

Stardigruppide moodustamine:
I grupp 1 – 100

II grupp 101 – 300
III grupp 301 – 600
IV grupp 601 – 1000
V grupp 1001 –
VI grupp – ajavõtuga retkegrupp (käijad ja kepikõndijad)
VII grupp – ajavõtuta retkegrupp (käijad ja kepikõndijad)
VIII grupp – lapsevankritega ja ratastoolis osalejad

RADA: 10 km distants kulgeb asfaltkattega kergliiklusteedel. Iga kilomeeter on tähistatud. Rada on 2023. aasta seisuga passistatud ja vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele (IAAF, AIMS). Seoses kolmanda silla ehitusega on jooksutrassi osaliselt muudetud: paremkaldal Rääma tänaval ja vasakkaldal Vingi ja Laial tänaval on korraldatud kallasraja ümbert jooksmine. Rajakaardiga saad tutvuda siin.

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Kahe Silla jooksu ja retke stardinumbriga osalejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (nt spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

RAJATEENINDUS: Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad.. Kui märkad, et kaasosalejal tekib tervisega probleeme, teavita sellest palun viivitamatult teeninduspunkti, rajal liikuvaid esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112.
Distantsil asub kaks teeninduspunkti (TP), kus pakutakse spordijooki ja vett. TP-sid korraldavad Pärnu Sõudeklubi (TP Niidu aas, u 3,3 km) ja Pärnu Sõudekeskus Kalev (TP Pärnu Sõudekeskus Kalev, u 6,3 km).

TOITLUSTAMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel. Menüü: Põltsamaa supp, Farmi Skyr ja leib.

FINIŠ: Suletakse kell 14.00. Pakutakse spordijooki (pudelis) ning vett (Pärnu Vesi veevaat).

JÄÄTMETE SORTEERIMINE: Koostöös jäätmekäitlusettevõttega Paikre pingutab korraldaja keskkonna jalajälje vähendamiseks jäätmete sorteerimisega. Palume kinni pidada jäätmete sorteerimise nõuetest. Peamiste jäätmeliikide jaoks paigaldatakse võistluskeskusesse vastava märgisega konteinerid.

PESEMINE: Teenus tagatakse kuni kell 15.00 rinnanumbri ettenäitamisel Pärnu Kesklinna Koolide võimlas/Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis (Kuninga 29, Pärnu)

MEDAL: Antakse finišis Kahe Silla jooksu ja käimisdistantside lõpetajatele. Tasuline graveerimisteenus hinnaga 5 eurot on saadaval võistluskeskuses. Tasumine toimub sularahas. Teenusepakkuja on Auhinnapood OÜ.

AUTASUSTAMINE: Algus kell 13.15. Autasustatakse jooksu meeste ja naiste üldarvestuse kolme paremat ning vanuserühmade võitjaid. Loosiauhinnad jooksjatele ja retkelistele.

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMIDTulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel. Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele  www.championchip.ee. Lõplikud, koos diplomiga, tulemused avaldatakse hiljemalt 8.09 kell 17.00 Korraldaja kodulehel. Finišiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul. Auhindu on  ajavahemikul 5.-17. september isikut tõendava dokumendi alusel võimalik välja võtta ka Pärnu Keskuse Taluturult.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot  Korraldaja koduleheküljelt www.2silda.ee või kirjutades e-mailile info@2silda.ee. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi infopunktidest võistluskeskuses Endla teatris ja Vaasa pargis.

STARDI EEL:

  • Puhka enne spordisündmust piisavalt ning ära tule starti väsinuna.
  • Stardi eel tarbi piisavalt vedelikku ning vali sobiv dieet.
  • Jälgi, milline on ilmateade ja riietu vastavalt.
  • Kuuma ilma korral kanna heledat peakatet. Vali liikumiseks jõukohane tempo ning väldi ülepingutust.
  • Raja teeninduspunktides tarbi piisavalt vedelikku.

TERVISLIK SEISUND:

  • Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks.
  • Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112.

TERVISEKONTROLL: Terviseturvalisuse ja teadlikult sportimise huvides soovitame eelnevalt läbida tervisekontrolli. Terviseteste on võimalik teha oma pere- või spordiarsti juures.


Päev varem (2. septembril) enne Kahe Silla jooksu Vaasa pargis:

KAHE SILLA JOOKSU ÜHISTREENING. Anu Jooksutrennide eestvedaja Anu Piiroja juhendamisel kell 16.00.

TASUTA LASTEJOOKSUD. Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine kell 16.00-18.55. Stardid ajavahemikus kell 17.30-19.15.

TASUTA RATASTOOLISÕIT. Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine kell 16.00-16.20. Start kell 16.30

SÜTEVAKA NOORTEBÄNDI BELLA TASUTA KONTSERT. Liikumisküllase nädalavahetuse tähistamiseks toimub Vaasa pargis kell 19.45-20.30 noortebändi Bella meeleolukas kontsert.

PÄRNU ÕHTUJOOKS. Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine kell 16.00- 20.45. Start kell 21.00.