Eesti meistrivõistlused 10 km maanteejooksus

1. Korraldaja ja läbiviija: Eesti meistrivõistluste korraldaja on Eesti Kergejõustikuliit (edaspidi EKJL), läbiviija, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu korraldaja, Pärnu Kahe Silla Klubi.

2. Aeg ja koht: võistlused toimuvad 3. septembril 2023.a. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu raames. Start kell 12.00 (aadress Vaasa park, 80011 Pärnu).

3. Osavõtjad, registreerimine ja osavõtust loobumine: Eesti meistrivõistlustele registreerumine toimub ainult  läbi EKJL registreerimiskeskkonna. Registreerimise tähtajad ja osalemisnõuded on sätestatud Eesti meistrivõistluste juhendis. Eesti meistrivõistluste arvestuses saavad osaleda ainult EKJL-i stardinimekirjadesse kantud sportlased. Osavõtust loobumisest tuleb Eesti meistrivõistluste juhendiga kehtestatud tähtaegadeks teatada e-mailiga või EKJL-i esindajale koha peal.

3. Stardigrupid: korraldaja garanteerib kõigile Eesti meistrivõistluste arvestuses osalejatele võimaluse startida esimeses (eliit) grupis, olenemata võistleja rinnanumbrist või eelmisel aastal saavutatud kohast.

4. Autasustamine: Eesti meistrivõistlustel autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme paremat naist ja meest. Kumbki Eesti meister nimetab ühe oma treeneri, keda autasustatakse  Eesti meistri treeneri kuldmedaliga koos esikolmikuga. Eesti meister peab autasustamisel kandma spetsiaalset rinnasilti.

5. Juhendite rakendamine: kõigi Eesti meistrivõistluste läbiviimist ja meistrivõistlustest osavõtjaid puudutavate küsimuste lahendamisel järgitakse Eesti meistrivõistluste juhendit, muudel juhtudel Kahe Silla jooksu juhendit.

6. Lähetuskulud: lähetuskulud kannab võistleja või tema klubi.

Peakohtunik ja tehniline delegaat:
Peakohtunik: Priit Neeme RK A
Tehniline delegaat: Margus Randaru RK A