Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu ratastoolisõidu juhend 2022  

1. Eesmärk
* Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ning pakkuda neile liikumisrõõmu;
* Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
3. september 2022 Pärnu linn, Endla teatri esine.

4. Tegevuspaik, start, finiš, rada ja rajateenindus
4.1. Tegevuspaik asub Endla teatri ees Vaasa pargis
4.2. Start ja finiš: Start antakse kell 16.30. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
4.3. Rada: 900meetrine rada kulgeb kõvakattega teel ümber Vaasa pargi, läbitakse 2 ringi.
4.4. Formaat: ajavõtuta (tegemist ei ole võistlusega)

5. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Abi tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad ja Pärnu kiirabi.

6. Osalejad: võistlustoole rajale ei lubata! Osa saavad võtta igas vanuses inimesed tava- või elektriratastooliga. Kasutada võib saatja abi.

7. Registreerimine
7.1. Eelregistreerimine kodulehel 1.-30.08.2022 kell 23.59
7.2. Eelregistreerimine Pärnu Keskuse ja Endla Teatri võistluskeskuses 1.-3.09.2022
7.3. Võistluspäeval kohapeal (Endla teatri ees) kell 16.00-16.20

8. Stardimaks: üritus on tasuta

9.  Osalejapaketis sisaldub:

  • rinnanumber;
  • nimeline elektrooniline diplom ;
  • osalejamedal;
  • jook;
  • rajateenindus;
  • esmaabi;
  • pakihoid;
  • toetajate sooduspakkumised.

10. Stardimaterjalide väljastamine
10.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 1.09 ja 2.09 kell 12.00-18.00.
10.2. Endla Teatri võistluskeskusest 3.09. kell 16.00-16.30
10.3. Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

11. Tulemused
Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ning ilmuvad reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 9.09 kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

12. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

13. Üldist
13.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
13.2. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt nädal enne sündmuse toimumist.

14. Korraldaja õigused
14.1. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
14.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel.  Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
14.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
14.4. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
14.5. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
14.6. Registreerudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks

15. Ürituse ära jäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
15.1. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
15.2. Tulenevalt COVID19 piirangutest võib tekkida olukord, kus piiratakse Kahe Silla jooksul osalejate ja pealtvaatajate arvu. Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.
15.3. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
5307 1965
randel@2silda.ee