Pärnumaa meistrivõistlused 10 km maanteejooksus
Juhend 2023

1.     Eesmärk
1.1.  Selgitada Pärnumaa meistrid 10 km distantsil;
1.2.  Populariseerida Pärnumaa elanike seas liikumisharrastust ja pakkuda neile kõrgel tasemel võistlusvõimalus.
1.3.  Propageerida Liikumisaasta 2023 kampaaniat ja tervislikke eluviise;

1.4. 2023. aasta maakonna meistrivõistlused on pühendatud Eesti olümpiakomitee 100. sünnipäevale.

2.     Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa spordiliidu ja toetajatega

3.     Aeg ja tegevuspaik
03.09.2023 kell 12.00. Start ja finiš asuvad ühel joonel Endla teatri esisel alal.

4.     Distants
Kattub Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu rajaga.

5.     Paremusjärjestuse selgitamine
Pärnumaa meistrid selguvad järgmistes vanuseklassides:

Vanuseklass Sünniaastad Vanus
U23 mehed ja naised (noorsugu) 2001 ja nooremad 22 ja nooremad
M ja N 1984-2000 23-39
M40 ja N40 1983 ja vanemad 40 ja vanemad

 

6.     Autasustamine
Vanuseklasside I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse meistrivõistluste diplomi ja medaliga.
NB! Meistrimedalid jagatakse välja Pärnu maakonnas elavatele, töötavatele ja õppivatele ning Pärnumaa  spordiklubidesse kuuluvatele sportlastele, kelle elukohaks on stardiprotokollis Pärnumaa.

7.     Üldiselt
7.1.  Meistrivõistlustele kohaldatakse Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu üldjuhendit.
7.2.   Juhend on kooskõlas Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise põhimõtetega ning kooskõlastatud Pärnumaa spordiliiduga.
7.3.  Kõik võistlustega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi ja MTÜ Pärnumaa Spordiliit esindajad. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Korraldajate poolt jooksvalt. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
7.4.  Iga osaleja vastutab oma tervise eest ise.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar (Kahe Silla klubi): info@2silda.ee
Kaisa Aasa (Pärnumaa Spordiliit): 5349 433, info@psl.ee