Virtuaalne Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja Pärnu Õhtujooks virtuaaljooks
Juhend 2023

1. Eesmärgid
· Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
19.08.2023 kell 00.00 kuni 10.09.2023 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distantsid
·  Jooks ja kõnd 10 km (Kahe Silla jooks),
·  Jooks ja kõnd 3 km (Pärnu Õhtujooks)
NB! Rada võib läbida joostes, käies (sh jooksulindil) või kepikõndi tehes.

6. Osalemise kinnitamine
Osalemise aluseks on osaleja nimi stardiprotokollis. Enne alustamist tuleb osalejal veenduda, et ta on registreeritud.  Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades  hiljemalt 13. septembriks 2023.

NB! Kui osaleja ei sisesta tulemust õigeaegselt, pole see hiljem enam võimalik.

Seda on võimalik teha kahel moel:
·  Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
·  Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida tulemust mitu korda (põhjuseks võib näiteks olla parem tulemus). Uue faili laadimisel kirjutatakse varem sisestatud tulemus automaatselt üle, seda ka juhul, kui uus tulemus on eelmisest aeglasem.

7. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades. 

8. Registreerimine ja ümberregistreerimine:
8.1  Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 10.09.2023 kell 18.
8.2  Nime või distantsi vahetus virtuaalsel Kahe Silla jooksul ja Pärnu Õhtujooksul on võimalik kuni 10.09.2023 kell 18.00. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
8.3  Ümberregistreerimine virtuaalselt distantsilt füüsilisele (ja vastupidi) toimub kuni 30.08.2023 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastav soov e-postile info@2silda.ee.
8.4  Ümberregistreerimine on tasuta kuni 31.07.2023. Alates 1.08 lisandub ümberregistreerimise tasu 5 EUR. Täiendavalt võib lisanduda stardimaksude vahe.
8.5  Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arve tasumise tähtaeg on 2 tööpäeva.  Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt.

9. Stardimaksud

DISTANTS Kuni 10.09.2023
10 ja 3 km  20 EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

10.  Stardimaksus sisaldub:
· Kahe Silla jooksu või Pärnu Õhtujooksu sümboolikaga medal;
· Elektrooniline rinnanumber;
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
· Tulemus finišiprotokollis;

· Annetus heategevuseks;
· Loosiauhinnad;

· Kolme distantsi läbijale (Luitejooks, Kahe Silla jooks, Pärnu Rannajooks) lisaks ühine osalusmedal.

11.  Medali postitamine
Medal postitatakse korraldaja kulul tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 19.08-10.10.2023 Pärnu Keskuse Taluturul (Aida 7, Pärnu). Taluturg on avatud E-L kl 10-20, P kl 10-18. Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.
NB! Medalite postitamist alustatakse 25. augustist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist.

12.  Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel.
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise.
·  Distantsi läbimiseks on transpordivahendite kasutamise keelatud;
·  Distants tuleb läbida ühekorraga.

13.  Korraldaja õigused
13.1. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud  dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.4. Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.5. Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.6. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
13.7. Juhendis käsitlemata küsimusi lahendab kohtunikekogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja sekretariaadijuht.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee

virtuaaljooks, virtuaaljooks, virtuaaljooks