Virtuaalne Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks
Juhend 2024

1. Eesmärgid
· Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
15.08.2024 kell 00.00 kuni 15.09.2024 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distants
Distantsi kogupikkus peab olema vähemalt 10 km, mida võib läbida korraga või jagada väiksemateks osadeks. Ürituse jooksul võib läbida nii palju kilomeetreid ja saada kirja nii palju arv kordi, kui osaleja soovib. Tulemuste sisestamisel kõik liikumiskorrad liidetakse ning lõpptulemusena kuvatakse distantside summa.

6. Läbimisviisid
Liikumisviisi valik on vaba: jooksmine või käimine. Erinevaid liikumiskordi ja -viise võib kombineerida. Näiteks, kui osaleja otsustab mitu korda perioodi jooksul liikuda, võib ta ühel päeval joosta, teisel käia jne.

7. Osalemise kinnitamine
Osalemise aluseks on osaleja nimi stardiprotokollis. Enne alustamist tuleb osalejal veenduda, et ta on registreeritud.  Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades  hiljemalt 18. septembriks 2024 (k.a).

NB! Kui osaleja ei sisesta tulemust õigeaegselt, pole see hiljem enam võimalik.

Seda on võimalik teha kahel moel:
·  Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
·  Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Lõpptulemus selgub erinevate liikumiskordade distantside ja aegade liitmise teel. Ürituse perioodi jooksul läbitud liikumised saab üles laadida eraldi (näiteks iga päev) või ühekorraga. Jooksvat seisu – võrdlus teiste osalejatega, läbitud kilometraaž, liikumisviisid jmt – saab vaadata tulemuste protokollis www.virtuaal.2silda.ee.

8. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades. 

9. Registreerimine ja ümberregistreerimine:
9.1  Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 15.09.2024 kell 18.
9.2  Nime või distantsi vahetus virtuaalsel Kahe Silla jooksul on võimalik kuni 15.09.2024 kell 18.00. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
9.3  Ümberregistreerimine virtuaalselt distantsilt füüsilisele (ja vastupidi) toimub kuni 28.08.2024 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastav soov e-postile info@2silda.ee.
9.4  Ümberregistreerimine on tasuta kuni 31.07.2024. Alates 1.08 lisandub ümberregistreerimise tasu 5 EUR. Täiendavalt võib lisanduda stardimaksude vahe.
9.5  Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arve tasumise tähtaeg on 2 tööpäeva.  Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt.

10. Stardimaks

Virtuaalne Kahe Silla jooks Kuni 15.09.2024
Hind 20 EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

11.  Stardimaksus sisaldub:
· Kahe Silla jooksu sümboolikaga medal;
· Elektrooniline rinnanumber;
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
· Tulemus finišiprotokollis;

· Loosiauhinnad;

· Kolme distantsi läbijale (Luitejooks, Kahe Silla jooks, Pärnu Rannajooks) lisaks ühine osalusmedal.

12.  Medali postitamine
Medal postitatakse korraldaja kulul tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 15.08-15.10.2024 Pärnu Keskuse Taluturul (Aida 7, Pärnu). Taluturg on avatud E-L kl 10-20, P kl 10-18. Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.
NB! Medalite postitamist alustatakse 25. augustist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist.

13.  Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel.
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise.
·  Distantsi läbimiseks on transpordivahendite kasutamise keelatud.

14.  Korraldaja õigused
14.1. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud  dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
14.2. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
14.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
14.4. Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
14.5. Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
14.6. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
14.7. Juhendis käsitlemata küsimusi lahendab kohtunikekogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja sekretariaadijuht.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee

virtuaaljooks, virtuaaljooks, virtuaaljooks