Arimex nuts and dried fruit

                     Lastejooksude peatoetaja

Võidupüha Maratoni lastejooksu juhend 2020

1. Eesmärk
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu,

* Sisustada aktiivne ja perekeskne spordipäev.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
22. juuni 2020, Iseseisvuse väljak, Pärnu.

4. Stardid
Alates kell 14.30 Iseseisvuse väljakul.

5. Rada
I ja II vanuserühm ca 150 m ning III, IV ja V vanuserühm ca 350 m. Start ja finiš asuvad Iseseisvuse väljakul platsil. Asfaltkattega rada on turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

POISID TÜDRUKUD
2-3 aastased 2-3 aastased
4-5 aastased 4-5 aastased
6-7 aastased 6-7 aastased
8-9 aastased 8-9 aastased
10-11 aastased 10-11 aastased

 

7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 01.06 kuni 19.06.2020 kell 23.59.
7.2 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infopunktis alates 01.06 kuni 19.06.2020 kell 18.00.
7.3 Registreerimine võistluspaigas 22.06.2020 kell 13.30 kuni 14.15.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 13.30 kuni 14.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele üllatus, värskendav jook ja e-diplom. Auhinnalised esikolmikud selgitatakse välja       vanuserühmades 8-9 ja 10-11.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse jooksvalt Kahe Silla klubi kodulehel.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 300 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2  Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3  Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444