Arimex nuts and dried fruit

                      Lastejooksude peatoetaja

Pärnu Rannajooksu lastejooksu juhend 2020

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne pühapäev,

* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
25. oktoober 2020, Pärnu Rannastaadion

4. Stardid
Alates kell 11.00 Pärnu Rannastaadionil.

5. Rada
Kuni 5 aastased ca 250 meetrit ning 6-11 aastased lapsed ca 400 meetrit. Start ja finiš asuvad Pärnu Rannastaadionil. Rada on turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
2-3 aastased 2-3 aastased
4-5 aastased 4-5 aastased
6-7 aastased 6-7 aastased
8-9 aastased 8-9 aastased
10-11 aastased 10-11 aastased

 

7. Registreerimine
7.1  Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 1.10 kuni 21.10.2020 kell 23.59.
7.2 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infopunktis alates 1.10 kuni 21.10.2020 kell 18.00.
7.3 Registreerimine võistluspaigas 25.10.2020 kell 10.00.-10.45.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.00.-10.45.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele üllatus, värskendav jook ja e-diplom. Auhinnalised esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11 aastased.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse jooksvalt Kahe Silla klubi kodulehel.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 500 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1  Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2  Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3  Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4  Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444

Lastejooksusid toetavad: Apollo_Kino Valgeranna seikluspark Pärnu Kardikeskus