Foto Viktor Tund

31. augustil ja 1. septembril toimunud Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks läbiti kesksuvistes tingimustes. Suvepealinna suursündmus tõi kokku ligi 3500 liikumissõpra nii kodu- kui välismaalt. Vastavalt osalejatelt kogutud tagasisidele avaldame küsitluse tulemused ning lisame peakorraldaja kommentaarid.

Eesti veeäärseimal liikumisareenil lustis 1645 jooksjat, 644 käijat ning 890 last. Noortejooksu läbis 185 ning ratastoolis matkas kaheksa liikujat. Kuna tänavune jooks langes samale ajale esimese koolipäevaga, osalejate arv võrreldes mullusega veidi langes.

Pärnu Kahe Silla Klubi korraldusmeeskond on üks väheseid, kes ise enda klientidega suhtleb ning neilt tagasisidet ootab. Nüüdsele küsitlusele vastas 280 inimest (v.a lastejooksudel osalejad), mis teeb lõpetanute arvust 11,3%. 73% respondentidest osales jooksul, 14% ajavõtuga ning 13% ajavõtuta käimisretkel. Naiste osakaal vastanutest oli 55%, mehi 45% (mullused näitajad olid vastavalt 63 ja 37%). Nagu eeldada võis, tuli üle poole tagasisidest pärnumaalastelt (55%). Märkimisväärse osa moodustasid Harjumaa elanikud (20%) ning tartumaalasi oli ligi 7%.

Kõrge vastanute määr lisab küsitlusele usaldusväärsust ning annab võimalusi üldistavaks analüüsiks. Üheks peamiseks näitajaks saab pidada üldist rahuoluhinnangut: 75% vastajatest jäid väga rahule ning kõik ülejäänud olid rahul. Mullusega võrreldes tõusis väga rahule jäänute osakaal 5%. 

Kahe silla jooksul osalenute lojaalsus on märkimisväärne: 71% spordisõpradest kavatseb kindlasti osaleda jooksul järgmiselgi aastal. 24% ütleb pigem jah ning vaid 5% ei plaani tulla või pole veel otsustanud. Stardimaksugi suhtes ollakse positiivsed: enam kui 96% vastanutest märkis, et osalustasuks kulutatud raha oli kogemust väärt. Antud hinnang illustreerib kõnekalt hinna-kvaliteedi suhet. Soovitusindeksi kontekstis hindab 1-10 punkti skaalal hindega üheksa või kümme 82% respondentidest, mis tähendab, et väga tõenäoliselt soovitakse Pärnu jooksu sõpradele, tuttavatele või pereliikmetele.

Rahulolu pakutud teenustega

Allolev tabel (vt tabel 1) näitab osalejate rahuolu pakutud teenustega. Küsitluses uuriti nii sündmuse eelsete, selle ajal tagatud ning järgsete teenuste-pakkumiste kohta. Üldjuhul liigituvad teenused universaalseteks – need, mida kõik kasutavad ning valikulisteks. Esimesteks saab pidada stardi-, finiši- ja rajakorraldust, medalit, liikluskorraldust, asukohta, registreerimisprotseduure jmt. Valikuliste teenuste hulka liigituvad toitlustamine, erinevad heaoluga seotud teenused nagu pakihoid, pesemisvõimalused jmt. Tabelist nähtub, et kõikehõlmava mõjuga teenused saavad peamiselt kõrgeid hinnanguid (nt informatsiooni kättesaadavus, registreerimine, asukoha leitavus jmt). Valikuliste teenuste kasutamisaktiivsus varieerub ning saab kohati kriitikatki. Siiski neid teenuseid paljud ei kasutanud (nt otseülekanne, pesemine, toitlustamine jmt) ning kriitikameelsete konkreetseid ettepanekuid ja tagasisidet tuleb eraldi vaadelda avatud ettepanekute osast (vt uudise lõpulõiku).

[pdf-embedder url=”https://www.2silda.ee/wp-content/uploads/2019/09/Kahe-Silla-jooks-osalejate-rahulolu.pdf” title=”Kahe Silla jooks osalejate rahulolu”]
Tabel 1.
Osalejate rahulolu pakutavate teenustega

Joogipunktide korraldus

Mitmeid ettepanekuid tehti joogipunktide paremaks korraldamiseks: viidati jookide paremale kättesaadavusele, jootmisala ülesehitustele ning soovitati lisada kolmaski joogipunkt. Mõne osaleja tagasisidest tuleb välja, et viimastele läbijatele polevat piisavalt vett jagunud.

„Teeninduspunktide korraldamises saame alati paremaks minna. Minunigi jõudis mõne osaleja tagasiside, et esimeses punktis olevat vesi lõppenud. See on muidugi korralduse poolt lubamatu. Arvan, et põhjuseks võis olla üsnagi troopiline ilm, kus mõnigi osaleja valas endale enam kui viis topsi vett kraesse. Tõenäoliselt tuleb edaspidi raja esimeses pooles kuuma ilma silmas pidades vihmuteid paigaldada,“ hindas peakorraldaja Vahur Mäe kriitikat osaliselt õigustatuks. Siiski oli kolmas teeninduspunkt täitsa olemas: korralduse partner AS Pärnu Vesi organiseeris raja viimase kilomeetri eel veepäeva raames omanimelist punkti ning sai palju kiita. Samuti toimisid mitmed kastmispunktid, mis Eesti spordisündmustel ei ole päris igapäevane nähtus. „Iga sellise punkti ettevalmistamine nõuab hoolt ja vahendeid. Tänan südamest häid abilisi – toetajaid, raja ääres elavaid kohalikke ja teisi, kes oma panuse andsid,“ kiitis korraldusmeeskonna juht.

Foto Viktor Tund

Rada

Nii mõnegi vastaja hinnangutest tuleb välja, et rajal segasid osalejaid ratastel liikujaid. Leidus suitsetajaidki, kes osalejate elu ebamugavaks tegid. Üldjuhul sai Eesti vee-äärseim spordiareen kiitvaid hinnanguid nii looduskauni keskkonna kui kiiruse mõttes. Kiideti melugi, kuigi leidus neid, kes soovinuks veel enam kära ja müra.

„On asju ja käitumismustreid, mida korraldustiim kuidagi reguleerida ei saa. Elektrilised tõuke- ja jalgrattad on saanud tänavu palju kõneainet – nii Pärnuski. Näeme, et tekkida võivad ohtlikud momendid, sest 25 kilomeetrise tunnikiirusega tuiskavaid masinaid võib-olla keeruline taltsutada. Ega siin muud polegi, kui ratturitele mõistvat suhtumist soovida. Täpselt nii toimub linnaliikluski – spordisündmuse ajal on vaja olukorda hinnata ja mõistvat suhtumist nii osalejatesse kui korraldajatesse. Rada paraku kergliiklejaile kinni panna ei saa ning tegelikult pole selleks vajadustki. Kõik osapooled peaksid andma signaale, et koos liikuda on täiesti võimalik ja ohutu. Suitsetajad rajal on mõistagi kurb vaatepilt ning jääb vaid loota, et needki inimesed tuleks ise rajale liikuma ja loobuksid tubakast,“ hindas Mäe.

Starditoimingud

Aastast-aastasse levinud kriitika starditoimingu osas on tasapisi vaibuma hakanud. Küll leidus neid, kes polnud jätkuvalt rahul enda stardikohaga ning kaebasid kitsa raja üle. Taas tehti ettepanekuid viitstartideks ning võtta arvesse osalejate enda hinnanguid stardigruppidesse sisenemiseks.

„Me pole varem stardi teemal nii head tagasisidet saanudki. Vaid mõned üksikud avaldasid rahulolematust. Ilmselt on põhjuseks Vana silla kõrval asuva kallasraja laiendamine, mis on juba teist aastat kohati kordades avaram. Kui vaatame Eesti teisi samaväärse arvuga jookse, siis Pärnus on neto ja brutoaja vahe üks väiksemaid. See tähendab, et osaleja liikuma hakkamisest stardijoonele jõudmine läheb kiirelt. Viitstarte me ei planeeri, samuti ei hakka osalejate enda suva järgi neid gruppidesse jaotama. Sageli juhtub nii, et ennast mõeldakse kümme minutit kiiremaks ja sealt algavad teistlaadsed probleemid. Eestis eksperimenteeritakse taolise stardimudeliga üha enam, ent meie vaatlus näitab, et nii ei toimi,“ hindas korraldaja.

Jooksvad kõndijad

Jätkuvalt leidis kajastamist jooksvate kõndijate temaatika. Mitmed vastajad tõid välja asjaolu, et end kõndima registreerinud osalejad hoopis jooksevad.

„Olen pidanud korduvalt väidetavale probleemile hinnanguid andma ning nüüdki on hea võimalus veelkord üle rääkida – käimisvõistluste või kiirkõnni korraldamine ei ole meie eesmärk. Tegemist on endale sobival moel liikumisega ning meie ei saa korralduse poolt rajal toimuvasse sekkuda. Samas mööname, et kui inimene on võimeline jooksma, siis ta võikski end vastavale distantsile kirja panna. Tegemist saab ikka ja ainult olla enesereguleerimise küsimusega. Loodame, et liikujad mõistavad ning peavad edaspidi head tava enam silmas,“ kommenteeris Vahur Mäe.

Siit ja sealt

Kiitust jagus esimest korda loodud kärugrupile – nii said rajale emad-isadki, kel oma last ei olnud erinevatel põhjustel hoiule anda. Oli neidki, kes nurisesid supi maitse üle, soovisid noortejooksu rajale enam melu, kurtsid kesklinna liiklusummikute üle ning pidid ilma jääma esisajale mõeldud särgist.

„Väikeseks, ent oluliseks altminekuks kujunes esisajale mõeldud Crafti särkide jaotamine. Nägime, et esisada oli muutunud varasemast märgatavalt saledamaks, ning tõenäoliselt oli oma osa esimestel ajaloolistel Eesti maanteejooksu meistrivõistlustel. Tellime õiged numbrid tagantjärgi ning osalejad saavad need ikka kätte. Toidu kohta saab alati mõelda ju nii, et maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse. Ei ole Eestis neid sündmuseid just ülemäära, kus osaleja stardipaketti kuulub kehakinnituski. Liiklusummikutest ei tahakski pikalt rääkida. Võrreldes suurlinnadega olid need siiski väikesed ja kui soovitakse, et avalikud sündmused toimuvad ning kohalikku mainesse ja majandusse panustavad, jääb vaid mõistvat suhtumist loota,“ rääkis Mäe.

Foto Viktor Tund

20nes Kahe Silla jooks

Kuna järgmisel aastal peab kahe silla jooks 20 aasta juubelit, uuris korraldus ettepanekuid, kuidas uhket numbrit eriliselt ja vääriliselt tähistada. Soovitakse suur ja kuldset medalit, valikuvõimalust jooksusärgi soetamiseks, rohkelt rajamelu jpm.

„Kindlasti leiame jõukohase võimalused sünnipäeva meeldejäävalt tähistada. Tuleb erakordne medal, võimalik, et osta saab erilist spordisärki ning rajal saab olema enam melupunkte. Korraldus on teinud mitu ajurünnakut ning meil on veel palju ideid, mida ja kuidas teisiti teha. Mitmete osalejate ettepanekutega igatahes arvestame,“ rääkis korraldusmeeskonna esindaja.

Järgnevalt valik osalejate kommentaare (muutmata kujul)

– Palun arvestage ilmaga, kui on palav ilm võiks rajal olla rohkem joogipunkte
– Esimeses joogipunktis polnud vett – sellist asja pole küll varem olnud! Palav ilm oli ju juba nädal ette teada, piltidelt oli näha, kuidas jooksjad kahe käega endale vett pähe valavad, käijad jäid joomata.
– Joogpunktide prügikatid peaks olema kaugemal, sest kui kohe ei jõua juua, siis peab topsi maha viskama.
– Rada, rajateenindus ja kaasaelajad olid super. Positiivne üllatus olid kastmiskohad. Väga hea emotsiooniga sai jooks joostud. Aitäh kogu teie vahvale tiimile ja vabatahtlikele! Jätkake samas vaimus!
– Väga hea ja kiire rada. Positiivne, et ratastooliga osalejad ei pea võistlema ühel rajal jooksjatega. Turvaline kõigile.
– Väga positiivne on, et teie korraldatavatel jooksudel on rajal ka ohtlikud kohad alati märgistatud, värviga rajal tähistatud.
– Mina sooviks, et need ergutajad, kes raja ääres olid, oleks ikka lõpuni, kuulsin kuidas nad teisel pool jõge ergutasid jooksjaid aga kui mina sinna jõudsin, siis polnud kedagi enam 🙁 Veel ei meeldinud, et ratturid olid rajal. Keskendusin hoolega tempole ja siis kostis aina kõll ja kõll selja tagant. Mul oli ise vaja eesolejast mööduda, polnud aega neid mööda lasta.
– Väga toredad olid innustavad laused raja ääres. Tuju tõstsid vabatahtlikud, eriti Tallinna väravate juures. “Õnn tuli õuele” kostis juba kaugele üle jõe. Raja ääres oli üks eramaja omanik pannud üle aia vihmuti, et pakkuda jahutust, see oli nii armas. Õnneks märkasid osalejad teda tänada.
– Stardinumbrite järjestus peab olema kas või eelmiste tulemuste põhine, mitte perekonnanime tähestiku järjekorras. Aeglased jooksjad ees, kellel perekonnanimed algavad A või B jne tähega segavad stardil neid, kelle nimed algavad S jne…Stardinumbrite korealduse pärast loobuks võistlusest, jooksen ainul Pärnu linna pärast…väga meeldib linn ja jooks on üks põhjuseks uuesti tulla
– Eestlased on üldiselt tagasihoidlikud, tasuks mõelda stardigruppide puhul sarnasele lahendusele nagu tartu linnamaratonil(aeg alla 40min, aeg alla 50min, jne).
– Ei meeldinud üldse startigruppidesse jagamine numbrite ja eelmise aasta tulemuste põhjal. Võiks olla korraldatud nii, et professionaalid alustavad eesotsas ning teised valivad stardigrupi vastavalt enda jooksu ajale. Kahjuks olin sunnitud alustama tagant otsast, sest ei osalenud eelmine aasta vigatsuse tõttu, mistõttu oli stardipositsioon kehva ning alustasin tagant otsast, mistõttu kannatas ka tulemus, et tuli joosta mööda inimestest kellel oli parem number kui jalutasid alguses ja neist tuli möödumiseks teha hektilisi liigutusi ja hüpata üle erinevate piirete. Ajagruppidesse jaotamine võimaldaks seda vältida.
– Stardikoridor võiks olla jaotatud taga pool eeldatavate lõpuaegade järgi, et esimest korda tulijatel ei tekiks stardisirge lõpus probleeme ja kohe esimene võistlus negatiivselt ei algaks.
– Ükskord võiks olla võistlus, kus kõndijad saaksid kõndides mõõdu võtta. Lihtsalt võiks mõelda, et mõni üksik vist tulebki kõndima. Jooksjad lähevad ees ära, tead, et saad rahulikult kõndida ja siis joostakse üle ja ollakse kuri, et jalgu jääd.
– Natuke on raskusis sellega,et inimesed kes jalutavad rajal kambas ei arvesta sellega ,et keegi tahab mööduda.
– Ise osalesin ajaretkel ja kurb on vaadat seda, et kuidas inimesed, kes on end registeerinud retkele siis nad jooksevad. Mina leian, et sellised tuleks automaatselt üle tõsta jooksjate nimekirja. Jah saan aru, et see on rahvaspordi üritus aga pigem sooviks ikka ausat tulemuste näitamist. Kui oled otustanud kõndida siis kõnnid ning nii kui jooksed siis lähed automaatselt jooksjate nimekirja. Saan aru, et oled jooksule reg ja siis vahepeal ei jõua joosta ning kõnnid kuid vastupidi pole minu jaoks see normaalne. Ning kahjuks selline laus nn vassimine mind tegi kurvaks ja pole kindle, et soovin siis üritusel veel osaleda. Jah ma saangi ainult iseendaga võistelda, et kui hea tulemuse järgmine kord teen ja kõik, sest teisi ma usaldada ei saa. Sellist jooksmist oli massiliselt 🙁
– Ei saa aru inimestest kes registreeruvad kõndima aga kogu distantsi jooksevad, miks nad jooksma ei registreeru. Lapsevankrid võiks hoida ka esimesed 500 m rahvamassist väljas, valus oli. Poolel rajal võiks ka kuskil hetke aega näha.
– Liikluskorraldus jättis soovida reedel. Saan aru, et ummikute põhjuseks oli ka Decora esise teetööd, aga võibolla saanuks ühe poole (nt Peter Spordi esise) reedel veel avatuks jätta ja sulgeda kogu liiklus alles laupäeva hommikul.
– Suhteliselt arusaamatu on parkimiskorraldus, kuigi see on Pärnu linna üldine teema. Puudub kindlus, kui jätan auto tänava äärde või mõne platsi veerule, et sellega mingit parkimise korda ei riku. Jooksu ajal.
– Ausalt öeldes sooja ilma korral suppi väga ei ootakski, õun või muu puuvili ja mingit laadi smuuti või jogurt oleks super.
– Pildistajaid tundus raja kõrval palju enam olema kui pilte nähtud on. Info olemasolu korral võiks kodulehel olla ka lingid fotode juurde või pildistajate kodulehed, kust pilte enam näeks. Aga esimest korda osaletud, väga ülevad tunded ja tore päev oli. Aitäh kõige eest! Suur ootus 27.10 ees!
– Linnajooksudest senini kõige ladusamalt toimiv jooks – väikene wc järjekord, kiirelt toimiv pakihoid ja numbrite kätte andmine, aga kõige olulisem, et jooksma saab hakata stardist pea koheselt
– Noortejooks võiks veel atraktiivsem olla. Auhinnatud võiks saada vanuseklasside esikolmikud.
– Internetis registreerimisega ei ole rahul…mitme inimese registreerimisel arusaamatu; ainult kaks pangalinki; tagasiside registreerimise kohta (ega ka arve) ei saabunud e -mailile. kaasaegsed IT lahendused võimaldavad seda kindlasti paremini korraldada.
– Tänan, et minu eelmise (võibolla ka varasema) aasta tagasisidet oli kuulda võetud – kõlarid paigaldatud stardikoridori tagaossa, invasportlased ei sõitnud rahva sekka. Pole küll vist korraldusega seotud, kuid sillalt mahapöörde pudelikaela enam polnud. Üldiselt on korraldus ikka väga hea. Kui natuke nuriseda, siis supi üle – see on nagu viimastel aastatel järjest kehvemaks läinud, tänavu oli kuidagi eriti mitte-maitsev. Ehk saab seda asja parandada. Kui minna ajas 10-15 a tagasi oli toitlustus tervikuna justkui parem (täpselt ei mäleta küll mis, aga nagu mälestus on jäänud positiivne tolle aja võistlusjärgsest teenindusest). Nii palava ilmaga võiks kaaluda täiendava TP tegemist kuhugi, kasvõi ainult n-ö märja svammi-punktina.
– See on täielik altminek, et lõpetaja S-suuruses särke on piltlikult öeldes 5 tk ja et meestesärke jagatakse ka ilma jäänud naistele (tühjade pihkudega jäädes jäi vähemalt selline mulje). Kui pärast finišeerimist ja mahajooksu on S-d ca 15 min-ga otsa saanud, siis see on 110% korralduslik praak!
– Parim korraldustiim üleüldse! Ei ole veel suutnud midagi kriitilist korraldajate aadressil öelda. Tänan Teid!
– Ma loodan, et korraldusmeeskonnal jätkub jōudu ja jaksu seda korraldada veel aastakümneid. Minu kummardus korraldajatele.
– Suured tänud korraldajatele – olete teinud super tööd! Kahe silla jooksu nädalavahetusel on rõõm ja uhkus olla pärnakas 🙂