Pärnumaa liikumishooaja avasündmus, Luitejooks, toimus tänavu juba kümnendat korda. 16. aprillil aset leidnud spordisündmuse juubelist on möödas mõned nädalad ning nüüd on hea aeg vaadata toimunule tagasi. Rajal oli ühtekokku 1167 spordisõpra: 599 luitejooksul, 105 käijat-kepikõndijat ajavõtuga luiteretkel ja 85 ajavõtuta retkel, 67 koertekrossil, 36 koerte luiteretkel ning 275 draakoni lastejooksudel. Saatsime osalejatele tagasisideankeedi, kus palusime hinnata rahulolu spordisündmusega ning jagada mõtteid, kas ja mida saaksime edaspidi veel paremini teha. Aitäh kõigile vastanutele! Jagame nüüd ka teiega küsitluse tulemusi ja tehtud ettepanekuid ning anname sõna peakorraldajale.

Tagasisideankeedile vastas 125 osalejat. Koguni 3/4 vastajatest jäid spordisündmuse üldkorraldusega väga rahule. On rõõmustav, et sama paljud plaanivad Luitejooksul osaleda ka järgmisel aastal. Veerand vastajatest jäid rahule, kuid suure tõenäosusega osalevad ka aasta pärast, ning vaid 1% ei olnud korraldusega rahul. Draakoni lastejooksud pakkusid mudilastele endiselt palju lusti ning laste rahulolu rõõmustas ka lapsevanemaid.

Rada
Luitejooksu rada Rannametsas on omataoliste seas ainulaadne, läbides Luitemaa looduskaitseala, kus asuvad Eesti kõrgeimad luited – Torni- ja Tõotusemägi. 8,3 km distants pakub liikumishuvilistele erilist väljakutset ning peidab endas mitmeid looduslikke katsumusi. Osaleja tagasisidest oli korraldusel rõõm lugeda, et ohtlike kohtade tähistus rajal oli hästi märgatav ning kilomeetripostid hoogustasid liikumistempot. Tuli ka ettepanekuid viia rada rohkem metsa sisse, eemale maanteest, ning muuta distants 10-kilomeetriseks ja krossijooksu laadseks.

„Luitejooksu rada on looduskeskkonnaga ja tegevuspaiga füüsiliste võimalustega sobitatud ning distantsi valikute osas paraku alternatiivid puuduvad. Samas ega kõik distantsid peagi alati ümmarguse numbriga olema, seda enam, et Rannametsas on ehe krossijooks, mis eeldab osalejalt taktikalist planeerimist“, arvas peakorraldaja Vahur Mäe.

Liikluskorraldus
Üks enim kõneainet pakkunud aspekt tagasisides oli avatud liiklus võistluskeskuses. Kuigi turvalisust tagasid liiklusreguleerijad, kardeti siiski tähelepanematusest tulenevaid ohtusid. Ühtlasi on asukohast ja liiklusest mõjutatud stardi- ja finišiala laius, mida mõned osalejad sooviksid näha laiemana.  

„Avatud liiklus tekitab riske ning osalejate ja vabatahtlike turvalisuse tagamine on korralduse jaoks selgelt prioriteetne. Avalikust huvist tulenevalt ei ole siiani olnud põhjendatud tee sulgemine täies ulatuses, sest kohalikud peavad saama liikuda ja bussiliiklus toimida. Usun siiski, et meie tublid vabatahtlikud koostöös liiklust reguleerivate professionaalidega Ametikoolituse Keskusest on teinud väga head tööd,  et osalejatel oleks ohutu liikuda“, arvas vastutav korraldaja.

„Ka tulevikus jäävad logistika ja liiklus samadel alustel toimima ning vastavalt vajadusele lisame täiendavaid vabatahtlikke oludel silma peal hoidma“; käis Mäe välja mõtte.

Teeninduspunktid ja toitlustus
Südakevad pakkus Rannametsas viibijatele suhteliselt leebeid, kuid samas mitmekesiseid ilmaolusid. Jahedast ilmast tulenevalt oli teeninduspunktis pakutav vesi mitmete osalejate jaoks liialt külm. Finišeerumise järgselt sooja kõhutäidet saama minnes leiti aga eest pikk supisaba.

„Supijärjekord oli liiga pikk, sest suurem seltskond lõpetab üsna ühel ajal. Edaspidi korraldame mõned jagamiskohad juurde, mis peaks järjekordi kindlasti lühendama. Teeninduspunktide jaheda vees osas oli õigustatud kriitikat ning korraldus teeb edaspidi endast oleneva, et reageerida ilmastikuoludele vastavalt. Olgu siis selleks soojem vesi või mõni hüve, millega osaleja otseselt kokku puutub“, selgitas korraldaja.

Medal
Rõõmu liikumisest võinuks mõne osaleja hinnangul meenutama jääda ka medal, mida mitmetel spordisündmustel on viimasel ajal tavaks jagada. 

„On inimesi, kes tulevad osalema spetsiaalselt medali pärast, on aga neidki, kes peavad sellist meenet toretsemiseks ega hinda medalit põhimõtteliselt. Paraku tähendab uhke medal kõrgemat osalustasu ning kui peredega liikuma tulla, on see eelarvele koormav. Oleme püüdnud stardimaksud jõukohased hoida – pakkunud soodustusi gruppidele, noortele ja eakatele ning teinud boonuspakkumisi varajastele registreerijatele. Samas, kui soovijaid on valdav osa, võiksime tulevikus medali lisamist kliendipaketti kaaluda“, pakkus Mäe välja.

„Et olla täpne, siis tegelikult saab Luitejooksul osaleja siiski oma medali, kui võtab lisaks osa Kahe Silla jooksust ja Rannajooksust. Tegemist on kolmiküritusel osaleja boonusega, mille anname kätte 22. oktoobril toimuva Rannajooksu finišis“, täiendas korraldusmeeskonna juht.

Luitejooks2017

Head sõnad ja soovid
Küsimustiku ettepanekute lahtrist leidsime meie jaoks südantsoojendava tagasiside, mida jagame meeleldi ka teiega: „Soovin sellele spordisündmusele pikka iga. See on aidanud kindlalt kaasa nii Jaansoni raja kui uue staadioni valmimisele. Andnud väljundi nii noortele kui vanadele tegeleda spordiga, elada täisväärtuslikku elu, olla eeskujuks ja tunda rõõmu koostegemisest ja ühtekuuluvusest. Jõudu, jaksu korraldajatele ja järgmiste kohtumisteni!“ – täname motiveeriva mõtteavalduse eest!

Pärnu Kahe Silla klubi tänab veel kord kõiki osalejaid, vabatahtlikke, toetajaid ja partnereid. Rannametsas kohtume taas 15. aprillil 2018. Seniks aga sportlike kohtumisteni Võidupüha maratonil (22.06), Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul (2.-3.09) ning Rannajooksul (22.10).