Kahe Silla jooksu ratastoolisõit 2019

1. Eesmärk    
* Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ning pakkuda neile liikumisrõõmu,
* Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
31. august 2019 Pärnu linn, Endla teatri esine.

4. Keskus, start, finiš, formaat ja rada
4.1 Keskus asub Endla teatris ning teatri ees Vaasa pargis.
4.2 Start ja finiš: Start antakse kell 17.00. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
4.3 Rada: kaks ringi kõvakattega teel ümber Vaasa pargi (ca 900m).
4.4 Formaat: ajavõtuta (tegemist ei ole võistlusega).

5. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Abi tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad ja Pärnu Kiirabi.

6. Osalejad: võistlustoole rajale ei lubata. Osaleda võib ka elektriratastooliga. Saatja võib rajal osalejat abistada.

7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 27.08.2019 kell 23.59;
7.2 Eelregistreerimine Pärnus Pärnu Keskuse infopunktis kuni 27.08.2019 kell 18.00;
7.3 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse ja Endla Teatri võistluskeskuses  29.08-30.08.2019;
7.4 Sündmuse päeval kohapeal (Endla teater) 31.08.2019 kell 16.30-16.50.                                                            

8. Stardimaks puudub

9. Osalejapaketis sisaldub:
* rinnanumber,

* nimeline elektrooniline diplom,
* osalejamedal,
* spordijook,
* esmaabi,
* pakihoid.

10. Stardimaterjalide väljastamine
10.1 Pärnu Keskuse võistluskeskusest 29.08.2019 kell 12.00-20.00 ja 30.08.2019 kell 12.00-18.00.
10.2  Endla Teatri võistluskeskusest 31.08.2019 kell 16.30-16.50.

11. Diplom
Avaldatakse hiljemalt 6. septembril kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

12. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

13. Üldist
13.1 Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
13.2 Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.

14. Korraldaja õigused
14.1. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
14.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel.  Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
14.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
14.4. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
14.5. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
14.6. Registreerudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
5307 1965
randel@2silda.ee