Arimex nuts and dried fruit

                    Lastejooksude peatoetaja

Kahe Silla jooksu lastejooksu juhend 2020

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne laupäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
5. september 2020, Vaasa park, Pärnu.

4. Stardid
17.30 kuni 3 a tüdrukud

17.45 kuni 3 a poisid
18.00 4-5 a tüdrukud
18.15 4-5 a poisid
18.30 6-7 a tüdrukud
18.40 6-7 a poisid
18.50 8-9 a tüdrukud
19.00 8-9 a poisid
19.00 10-11 a tüdrukud
19.05 10-11 a poisid

NB! Korraldaja võib vastavalt oludele ajakavas teha muudatusi, seega palume kohale tulla kuni 10 minutit enne vastava vanuserühma starti.

5. Rada
Jooks toimub asfaltkattega teel Vaasa pargis. Kuni 5aastastel on distantsi pikkuseks ca 240 meetrit ja vanematel lastel ca 480 meetrit.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
kuni 3aastased kuni 3aastased
4-5aastased 4-5aastased
6-7aastased 6-7aastased
8-9aastased 8-9aastased
10-11 aastased 10-11astased


7. Registreerimine

7.1 Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 1.08 kuni 1.09.2020 kell 23.59.
7.2 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infopunktis alates 1.08  kuni 1.09.2020 kell 18.00.
7.3 Registreerimine võistluspaigas 5.09.2020 alates kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 16.00 kuni 20 minutit enne vastava vanuserühma starti.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele üllatus, värskendav jook ja e-diplom. Auhinnalised esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11aastased.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse jooksvalt Kahe Silla klubi kodulehel.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 1500 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1  Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2  Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3  Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4  Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444

Lastejooksusid toetavad: Apollo_Kino Valgeranna seikluspark Pärnu Kardikeskus