Lähenev Kahe Silla jooks paneb spordisõbrad septembri alguse plaane tegema ning juba mõtlema eesootava jooksunädala peale. Kahe Silla Klubi korraldusmeeskonnal on käes kiired ajad, sest huviliste registreerimine on jõudnud haripunkti. Meile on laekunud arvukalt küsimusi, kuidas toimub jooksjate stardigruppidesse jaotamine ning mida selleks teha, et saada eestpoolt liikuma? Kõigest räägib lähemalt sekretariaadijuht Kadri Riitsaar.

Milline on Kahe Silla jooksu stardikorralduse protseduur?
Selleks, et tagada sekretariaadi ladus töö ning et osalejad saaksid aegsasti võimete kohasesse gruppi, toimub jaotamine 2016. aasta Kahe Silla jooksu tulemuste põhjal kuni 15. augustini. Küll rõhutan üle, et see ei taga ee
lmise aastaga identset stardinumbrit.

Mis saab neist osalejatest, kes teevad rajale tulemise otsuse peale 15. augustit?
Alates 16. augustist registreerunud paigutatakse stardinimekirja lõppu. Stardigruppide moodustamisel jälgitakse eelmise aasta esimest tuhandet kohta. Kui varasem koht oli suurem kui 1000, saab osaleja esimese vaba stardinumbri alates grupist 1001 ja edasi.

Kas nimekirja lõppu paigutatud osalejatel peavad automaatselt heast lõpuajast loobuma?
Tõsi, korralduse poole on pöördunud mitmed murelikud huvilised, kelle vorm lubaks neil endi sõnul
isiklikku tippmarki, ent pelgavad, et aeglane algus röövib hea võimaluse. Siinkohal rahustan jooksusõbrad alati maha, sest arvestades meie ringi lauget profiili ja kiirust ning sedagi, et võtame bruto- ehk täisaja kõrval ka netoaja, on kõik võimalik. Netoaeg tähendab, et kell läheb käima hetkest, mil osaleja jõuab stardijooneni ja sulgub peale finišijoone ületamist. Seega, stardinumber tagumises grupis ei sega isikliku rekordi jooksmist.

Kas põhjendatud juhtudel tehakse ka erandeid?
Põhjendatud juhtudel arvestame osaleja sooviga startida esimestest stardigruppidest ning sellest saab teada anda e-postile info@2silda.ee kuni 16. augustini. Küll aga rõhutan, et saadetud palve ei taga veel soovitud stardigruppi, vaid selle otsustab siiski peakohtunik, võttes arvesse iga konkreetse osaleja jooksutulemusi.

Millal saavad jooksjad ja käijad oma stardipakette hakata välja võtma?
Stardimaterjale hakkame jagama Pärnu Keskuse võistluskeskusest alates 30. augustist (kell 12.00) ja see kestab  kuni 1. septembrini. Asjadele järele tulles on eelnevalt oluline, et stardiprotokollist jäetakse meelde oma rinnanumber, sest just selle info alusel tehakse väljastus.

Millal stardinumbritega protokollid avalikuks tehakse?
Avaldame need klubi kodulehel 30. augustil.

***

Tänavune Kahe Silla jooks toimub 2.-3. septembril ja toob starti mitu tuhat spordisõpra. Eelregistreerida on veel võimalik Kahe Silla Klubi veebilehel ning Pärnu Keskuse infopunktis kuni 29. augustini.

Paneme südamele, et tegemist on rahvaspordiüritusga, kus stardinumbrist või -grupist on tähtsamad positiivne emotsioon ja rõõm liikumisest.