Läinud laupäeval, 17. novembril kogunenud Pärnu Kahe Silla Klubi üldkoosolek volitas järgnevaks neljaks aastaks ametisse uue juhatusse. Senise nelja inimese asemel võtab juhtrolli viis.

Kahe Silla klubi juhatus

Vasakult: Matti Killing, Vahur Mäe, Riina Altpere, Tarmo Meresmaa

Pärnumaal üle Eesti tuntud spordisündmusi organiseeriva Pärnu Kahe Silla Klubi uue juhatuse volituste aeg kestab 2022. aastani. Vastvalitud juhtorganis jätkavad eelmiseski panustanud Kadri Riitsaar, Riina Altpere, Matti Killing ja Vahur Mäe. Lisaks valiti viieliikmelisse juhatusse spordisündmuste korraldamisega hästi kursis olev Tarmo Meresmaa.

Eelmise juhatuse tööst kokkuvõtet teinud juhatuse esimees ja spordisündmuse peakorraldaja Vahur Mäe pidas oluliseks viimaste aastate osalejate arvu kasvu, pidevat spordiürituste teenuste arendamist ning ühingu head mainet, mis annab võimaluse kaasa rääkida muuski liikumisharrastust ja tervist edendavas.

„Viimase nelja aastaga on meiega liitunud enam kui tuhat uut spordisõpra ning suutsime reformida mitmeid üritusigi. Omajagu ettevõtlikkust nõudis kunagise Kahe Staadioni jooksu asendamine Pärnu Rannajooksuga, millest on saanud muuhulgas Pärnu liikumisharrastuse üks tuntud kaubamärke. Samuti võime rahule jääda maakonna spordiliidult lepingu alusel korraldada võetud Pärnumaa Võidupüha maratoni arenguga, mille erinumber, Maraton Eesti Vabariik 100, kujunes osalejate arvates unikaalseks ja ehedaks. Lisaks virtuaaljooks, mille korraldamisega tegime veidi ajalugugi, sest teised Eesti klassikalised ürituste korraldajad polnud siiani formaati sisse tuua riskinud. Õnnestusime, sest osalejaid jagus paralleelselt Pärnus toimunuga sinnagi,“ rõõmustas Mäe.

Jooksude peakorraldajana jätkav Mäe lisas, et edukad on suudetud olla tänu sadade vabatahtlike panusele, riigi, omavalitsuse ning erasektori toele. „Meeldiva üllatusena omistati klubile Sotsiaalministeeriumi ja liikumise Kodukant poolt vabatahtliku sõbra märgis. Tegemist on kvaliteeditunnustusega, mis viitab, et mõtleme esmalt inimeste peale,“ arvas Vahur Mäe.

Ametisse asunud uus juhatus peab oluliseks kõikide spordisündmuste jätkuvat arengut, osalejate rahuolu ning meeskonna töökeskkonda. „Et jätkuvalt areneda, vajame lojaalseid osalejaid, kohalike partnerite ja riigi tuge ning muidugi uuendusmeelsust. Olen jätkuvalt seda meelt, et suudame igas lõigus veidi juurde panna. Juba järgmisel aastal on oodata mitmeid põnevaid uudiseid,“ avaldas spordisündmuste peakorraldaja.


Spordiklubi sündis kohalike initsiatiivist
Juhtimaks rahva ning linnavõimu tähelepanu Pärnu jõe kallastele ning nende korrastamise vajadusele, kutsusid  mitmed tuntud Pärnu inimesed eesotsas sõudmise mitmekordse olümpiamedalisti Jüri Jaansoniga 2001. aastal ellu Kahe Silla jooksu. MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi asutati 2. oktoobril 2002. aastal eesmärgiga korraldada spordiüritusi ning seista hea liikumisradade arendamise eest. Avalikkusele on ühing eelkõige tuntud rahvaspordisündmuste korraldajana. Klubi on algatanud jooksu- ja käimissarja (kolmiküritus), mille arvestusse kuuluvad Luitejooks, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ning Pärnu Rannajooks (kuni 2015. aastani Kahe Staadioni jooks). Klubi eesmärgiks on motiveerida liikumisharrastajaid hooaja vältel regulaarselt sportima, pakkudes osalemisvõimalust kogu perele. 2015. aastast korraldatakse ka Võidupüha Maratoni, mis 2018. aastal kandis nime Maraton Eesti Vabariik 100.