Lähenev Kahe Silla jooks paneb spordisõbrad septembri alguse plaane tegema ning eesootava jooksunädala peale mõtlema. Meie sekretariaadijuht Kadri Riitsaar annab sel aastal ülevaate registreerimisega seotud olulisematest teemadest.

Foto: Kairi Lumberg

Mille alusel jaotatakse jooksjad stardigruppidesse? Selleks, et tagada sekretariaadi ladus töö ning et osalejad saaksid aegsasti võimetekohasesse gruppi, toimub jaotamine 2022. aasta kahe silla jooksu tulemuste põhjal kuni 20. augustini.

Mis saab neist osalejatest, kes teevad osalemise otsuse peale 20. augustit?
Peale seda aega registreerunud paigutatakse stardinimekirja lõppu. Stardigruppide moodustamisel jälgitakse 2022. aasta esimest kuutsadat kohta. Selleks eraldi soovi avaldama ei pea. Kui varasem koht oli suurem kui kuussada, saab osaleja esimese vaba stardinumbri alates grupist 601 ja edasi.

Kas nimekirja lõppu paigutatud osalejad peavad automaatselt heast lõpuajast loobuma?
Rahustan jooksusõbrad alati maha, sest arvestades raja lauget profiili ja kiirust ning sedagi, et võtame bruto- ehk täisaja kõrval ka netoaja, saab isiklikke markegi üritada. Netoaeg tähendab, et kell läheb käima hetkest, mil osaleja jõuab stardijooneni ja sulgub peale finišijoone ületamist. Seega, stardinumber tagumises grupis ei sega isikliku rekordi jooksmist. Kuna kergejõustikuliidu võistlusmäärustik võtab edetabelite koostamisel arvesse brutoaega, siis seal kajastuvad mõistagi need numbrid. Sel põhjusel avaldame ka meie tulemused brutoaegadena.

Kas põhjendatud juhtudel tehakse ka erandeid?
Põhjendatud soovidel arvestame osaleja palvega startida esimestest stardigruppidest ning sellest saab teada anda e-postile info@2silda.ee  20. augustini. Palume kindlasti ühendust võtta e-kirja, mitte telefoni teel. Telefoni teel saadud info põhjal me inimesi stardigruppidesse ei paiguta. Küll aga rõhutan, et saadetud palve ei taga veel soovitud stardigruppi, vaid selle otsustab peakohtunik, võttes arvesse iga konkreetse osaleja varasemaid jooksutulemusi.

Kahe silla jooks

Foto: Kairi Lumberg

Mis ajani saab end registreerida?
Kodulehel saab end kirja panna 30. augustini. Pärast seda saab registreerida 31.08 ja 1.09 Pärnu Keskuse võistluskeskuses ning 2.-3. septembril võistluskeskuses kohapeal: viimastel juhtudel on aga registreerimistasu kõrgem.

Millal saavad jooksjad ja käijad oma stardimaterjale hakata välja võtma?
Stardimaterjale hakkame jagama alates 31. augustist. Sarnaselt varasematele aastatele avame võistluskeskuse Pärnu Keskuses (Selveri toidukaupluse ees), kus väljastame materjale 31. augustil ja 1. septembril kell 12-18.
2. septembril saab materjalid kätte Endla teatri võistluskeskusest (kell 16.00-20.45) ning 3. septembril kell 10.00-11.45. Stardipaketi väljastamine käib osaleja rinnanumbri numbri alusel, mistõttu on oluline see enne veebilehelt osalejate stardiprotokollist üles otsida.

Kas lapsevankrite või kärudega tohib samuti rajale minna?
Vankrite-kärudega tohib startida 10 km distantsile stardikoridori lõpus asuvast spetsiaalset neile osalejatele mõeldud stardigrupist. Seejuures pole vahet, kas ollakse registreeritud jooksule, ajavõtuga või ajata retkele. Korraldus peab muretsema selle eest, et vankritega osalejad teisi segama ei hakkaks. Nii võib juhtuda, kui starditaks erinevatest stardikoridoridest. Käru või vankriga startimiseks registreerimisvormil eraldi märget ei ole.

Millal stardinumbritega protokollid avalikuks tehakse?
Avaldame need klubi kodulehel 31. augustil hiljemalt kell 11.00.

Ühtlasi paneme südamele, et tegemist on rahvaspordiüritusga, kus stardinumbrist või -grupist on tähtsamad positiivne emotsioon ja rõõm liikumisest.