Luitejooksu lastejooksude juhend 2018

1. Eesmärk
* Sisustada aktiivne ja perekeskne pühapäev
* Tutvustada väikestele spordisõpradele Luitemaa loodust
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
15. aprill 2018, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

4. Stardid
Alates 11.30 Vana-Riia maantee algusest Rannametsa külas.

5. Rada
Kuni 5aastased läbivad ca 200 meetrise distantsi ning 6-11 aastased ca 400 meetrit. Rada on pehmel pinnasel, turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

POISID TÜDRUKUD
2-3aastased 2-3aastased
4-5aastased 4-5aastased
6-7aastased 6-7aastased
8-9aastased 8-9aastased
10-11aastased 10-11aastased


7. Registreerimine

7.1.   Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 01.04 kuni 11.04.2018 kell 23.59.
7.2.   Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infoletis alates 01.04 kuni 11.04.2018 kuni kell 20.00.
7.3.   Registreerimine kohapeal 15.04.2018 kell 10.30-11.15.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.30-11.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele magus üllatus, värskendav jook ja diplom. Esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksuala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 500 osalejat.

16. Lastehoid
Kell 12.30-15.00 on avatud laste mängu- ja hoiuala. Lastehoid on mõeldud alates 2. aastastele lastele, kelle vanemad plaanivad ise jooksule või retkele minna.

17. Korraldaja õigused
17.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
17.2 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
17.3 Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
17.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444