Luitejooksu lastejooksude juhend 2019

1. Eesmärk
* Sisustada aktiivne ja perekeskne pühapäev,
* Tutvustada väikestele spordisõpradele Luitemaa loodust,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
21. aprill 2019, Luitemaa looduskaitseala, Rannametsa küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

4. Stardid
Alates 11.30 Vana-Riia maantee algusest Rannametsa külas.

5. Rada
Ligi 400 meetrine, pehmel pinnasel, turvatud ja tähistatud rada. 2-3 aastased ja 4-5 aastased jooksevad pool rajast.

6. Vanusegrupid

POISID TÜDRUKUD
2-3aastased 2-3aastased
4-5aastased 4-5aastased
6-7aastased 6-7aastased
8-9aastased 8-9aastased
10-11aastased 10-11aastased


7. Registreerimine
7.1  Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 01.04 kuni 17.04.2019 kell 23.59
7.2 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infoletis alates 01.04 kuni 17.04.2019 kuni kell 18.00
7.3 Registreerimine kohapeal 21.04.2019 kell 10.30-11.15

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.30-11.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele magus üllatus, värskendav jook ja diplom. Esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksuala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 500 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3  Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444


Lastejooksude peatoetaja:

Arimex nuts and dried fruit