Pärnu Kahe Silla klubi TALVINE VÄLJA KUTSE
Virtuaalürituse juhend 2023

1. Eesmärgid
· Korraldada virtuaalne väljakutse.
· Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal, kohas ja viisil.
· Pakkuda liikumiseks võimalusi värskes õhus.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
1.02 kell 00.00 kuni 28.02.2023 kell 23.59. Üritus toimub virtuaalsena.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distantsid
Osalemiseks vajalik minimaalne distants on 3 km, maksimaalne pikkus puudub. Ürituse perioodil võib liikuda nii palju kordi, kui osaleja soovib. Tulemuste sisestamisel kõik liikumiskorrad liidetakse ning lõpptulemusena kuvatakse distantside summa. Tulemuse kirja saamiseks piisab ühest minimaalse pikkusega (3 km) liikumiskorrast.

6. Läbimisviisid
Liikumisviisi valik on vaba: suusatamine, jooksmine, käimine, uisutamine, rattasõit. Erinevaid liikumiskordi ja -viise võib kombineerida. Näiteks, kui osaleja otsustab mitu korda perioodi jooksul liikuda, võib ta ühel päeval joosta, teisel käia, kolmandal suusatada jne.

7. Tulemuse sisestamine
Väljakutsel osalemise aluseks on osaleja nimi stardiprotokollis. Enne alustamist tuleb osalejal veenduda, et ta on registreeritud. Tulemus tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades hiljemalt 3.03.2023 kell 23.59.

Seda on võimalik teha kahel moel:
·  Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
·   Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida nii palju liikumiskordi kui ta soovib. Lõpptulemus selgub erinevate liikumiskordade distantside ja aegade liitmise teel. Ürituse perioodi jooksul läbitud liikumised saab üles laadida eraldi (näiteks iga päev) või ühekorraga. Jooksvat seisu – võrdlus teiste osalejatega, läbitud kilometraaž, liikumisviisid jmt – saab vaadata tulemuste protokollis www.virtuaal.2silda.ee.

NB! Kui osaleja ei sisesta tulemust õigeaegselt, pole hiljem tulemuse lisamine võimalik.

8. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades.

9. Registreerimine ja ümberregistreerimine:
9.1. Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 28.02.2023 kell 18.00
9.2. Ümberregistreerimine ehk nimevahetus on võimalik kuni 28.02.2023 kell 18.00. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Teenus on tasuta. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. 
9.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arve tasumise tähtaeg on 2 tööpäeva. Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt

10.  Stardimaks
Osalustasu
(kuni 28.02.2023) 20 EUR
Hind sisaldab käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

10.1. Stardimaksus sisaldub:
· Osalejamedal;
· Elektrooniline rinnanumber;
· Tulemus finišiprotokollis;
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
· Loosiauhinnad.

11. Medali postitamine
Medal postitatakse korraldaja kulul tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 1.02- 31.03.2023 Pärnu Keskuse Taluturult (Aida 7, Pärnu). Taluturg on avatud E-L kl 10-20, P kl 10-18. Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.
NB! Medalite postitamist alustatakse 5.02.2023, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist.

12. Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel;
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise;
·  Distantsi läbimiseks on motoriseeritud transpordivahendite kasutamise keelatud;3

13. Korraldaja õigused
13.1. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord nõuab.
13.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud  dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.3.  Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.5. Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.6. Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.7. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
13.8. Juhendis käsitlemata küsimusi lahendab kohtunikekogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja sekretariaadijuht.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee