Ehkki valitsuse liikmed kiitsid 20. aprillil toimunud kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 piirangute leevendamise, pole need paraku piisavad, et esmalt 18. aprillilt 23. maile nihutatud Luitejooks saaks Rannametsas selgi ajal toimuda. Kõige esimesena leevenevad piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele. Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades, grupid omavahel kokku puutuda ei tohi.

Kuna Luitejooksule on registreerunud enam kui 600 osalejat, ei ole sedavõrd tugevate piirangute tõttu mingilgi moel võimalik Rannametsas kontaktset üritust korraldada. Otsus ei puuduta teisi Pärnu Kahe Silla klubi üritusi ning need on esialgu plaanis kavakohaselt.

Vastavalt Luitejooksu juhendile (p. 22.4) kantakse kõik osalejad automaatselt virtuaaljooksu protokolli hiljemalt 26. aprilliks. Need, kes registreerusid kolmiküritusele, räägivad jätkuvalt sarja arvestuses kaasa: Luitejooksul saavad kõik kirja virtuaaljooksu osaluskorra, Kahe Silla jooksu ja Pärnu Rannajooksu ajad paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse. Kui osaleja soovib oma osalustasu kanda järgmisesse aastasse või arvestada mõne muu Pärnu Kahe Silla klubi käesoleva aasta spordiürituse katteks, tuleb sellest teavitada hiljemalt 18. maiks e-postile info@2silda.ee

Virtuaalne Luitejooks toimub 31. maini. Distantsivalikus on 8,3 km jooks või kõnd ning koerasõprade rõõmuks 5,4 km jooks või kõnd lemmikloomaga. Laste virtuaaljooksu minimaalseks distantsiks on 200 meetrit. Kõik lõpetajad saavad elektroonilise diplomi ja rinnanumbri.  Tasulistel distantsidel osalejaid premeeritakse unikaalse kujundusega medaliga, mis saadetakse registreerimisel märgitud postiaadressile või väljastatakse Pärnu Keskusest kaubanduskeskuse avanemisel. Virtuaaljooksul osalejad teevad väikese heateogi. Nimelt igast stardimaksust killuke läheb Luitemaa serval asuva Tahkuranna lasteaed-algkooli õpilastele sporditarvete soetamiseks, et parandada ja mitmekesistada kohalike koolinoorte liikumisvõimalusi.
Virtuaaljooksu juhenditega saad tutvuda siin.

Mis on virtuaaljooks? Loe siit