Nagu eelnevatel aastatel, nii toimus ka tänavuse Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu raames koolidele mõeldud arvestus.

Nimelt on traditsioonilised Jaansoni jooksu koostööpartnerid Eesti Koolispordi Liit ning Eestisse Concept2 sõudeergomeetreid turustav Penteer OÜ premeerinud aktiivsemaid õppeasutusi eriauhindadega.

Koolisporti kureeriv Eesti Koolispordi Liit oli tänavu taas tutvustamas kampaaniat „Reipalt koolipinki“, mille sõnumiks on õppetöö ja sporditegevuse ühildamine.  Concept2 sõudeergomeetritel toimuvad aastaringselt võistlused ning ka õpilasspordi võistluskalendris on väga mitmeid võistlusi.

Nii premeeris ettevõte osavõtjarohkeimat Pärnumaa ja linna kooli, kusjuures siin ei olnud tähtis absoluutnumber vaid õpilaste osalusmäär kooliskäijate koguarvust. Maakoolidest osutus aktiivseimaks Audrus tegutsev  Lindi Lasteaed-algkool, linnakoolidest ei leidunud tänavu vastast Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile.