Reedel,  28. novembril, sai Pärnumaal mitmeid spordisündmusi korraldav Pärnu Kahe Silla Klubi uue juhtorgani. Jätkuvalt keskendutakse liikumisharrastusürituste kvaliteedi tõstmisele ning hoitakse kätt pulsil liikumisvõimaluste parendamisel.

Uude, 4-liikmelisse, juhatusse valis üldkoosolek eelmiseski koosseisus panustanud Matti Killingu ning uute tulijatena spordikorralduse köögipoolel töötavad Riina Altpere, Kadri Riitsaare ning Vahur Mäe.

Matti Killing, kes on ka MTÜ asutajaliige, näeb oma missioonina Pärnu jõe kahe silla vahelisel paremkalda lõigul kallasraja korraldamisele kaasa aitamist.

„Peale vasakkalda rajalõigu valmimist hakkab teise kalda hall ja kohati trööstitu olukord eriliselt silma. Usun, et saan omalt pool aidata ja veenda, et sealgi on muutused võimalikud“, märkis Eesti neljapaadi juhendajana leiba teeniv Killing.

Klubi spordisündmuste peakorraldajana kuulub nüüdsest juhatusse Vahur Mäe, kes esimesel juhtorgani koosolekul valiti üksmeelselt klubi presidendiks.

„Mõistagi keskendume klubi arengukava täitmisele, mis ühena näeb ette spordisündmuste jätkuvat arendamist. Liikumisharrastus muutub järjest menukamaks, mistõttu peab korraldus olema valmis kasvavale huvile edukalt vastama. Kindlasti juurutame uusi ja huvitavaid teenuseid, mis spordielamust veelgi meeldivamaks muudavad. Aga muidugi on tähelepanu keskmes liikumiskeskkond tervikuna ning siin vast aitab kõige paremini sõnumit levitada spordirahvas ise“, arvas Mäe

Uus juhatuse liige Riina Altpere on korraldusmeeskonnas tegev personalijuhina ning Kadri Riitsaar vastutab sekretariaaditöö organiseerimise eest.

Pärnu Kahe Silla Klubi asutajaliige ja omanimelise Kahe Silla jooksu algataja Jüri Jaanson otsustas enam mitte kandideerida ning panustab kodanikualgatusse nüüdsest tavaliikmena.

Klubi asutati 2002. aastal eesmärgiga olla eestkõnelejaks Pärnu jõe kesklinna piirkonna kallasradade arendamisel ning korraldada Kahe Silla jooksu. Lisaks Eestigi mastaabis spordi suursündmuseks kasvanud jooksule kuuluvad klubi spordisündmuste kalendrisse ka Rannametsa Luitejooks ning Kahe Staadioni jooks.