Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu raames on läbi aastate tunnustatud edukamaid koole. Kusjuures oluline pole olnud sportlik tase, vaid hoopis hoogne osavõtt.

Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Balti riikidesse Concept2 sõudeergomeetreid tarniva Penteer OÜ-ga premeerivad taas edukamaid ning liikumislembeseid õppeasutusi aastase sõudemasinate tasuta rendiperioodiga. Paremuse selgitamisel võetakse arvesse osalenud õpilaste arvu suhe kooli õpilaste üldarvu, ehk et arvestatakse osalusprotsenti.

Mullu võitis linnakoolidest traditsiooniliselt Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ning maapiirkonnast Tahkuranna Lasteaed-algkool.

Vaatamata sellele, et tänavu langeb Kahe Silla jooks 1. septembrile, saab maakonna koolide osavõtt olema arvukas.

Vaata, milline pakkumine on jooksusõbrale varuks Concept2 poolt