2014. aastal tähistatakse Eestis liikumisaastat, mille eesmärk on tõsta teadlikkust liikumise olulisusest ning seeläbi suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu Eesti elanikkonnas.

Liikumisaasta on ellu kutsutud Kultuuriministeeriumi initsiatiivil. “Kultuuriministeerium on kümnekonna aasta jooksul suunanud igal aastal eraldi tähelepanu mõnele valdkonnale ministeeriumi haldusalas, olgu see siis teater, film, lugemine või kultuuripärand. Sellel aastal on tõstetud esile liikumisharrastus, sest tahame kutsuda senisest rohkem inimesi liikuma. Kui liikumisharrastusest saab igapäeva lahutamatu osa, on Eesti inimene tervem, rõõmsam ja tegusam. See ongi liikumisaasta eesmärk,“ kinnitas kultuuriminister Urve Tiidus.

Liikumisaasta tegevused viib ellu Eesti Olümpiakomitee, mis on aastaid töötanud liikumisharrastuse edendamisega. EOK president Neinar Seli märkis, et liikumisharrastuse arendamine on äärmiselt oluline. „Seda nii tippspordi järelkasvu kui ka ühiskonna seisukohast. Mida tervem ja liikuvam on elanikkond, seda lihtsam on üles ehitada tõhusat tippspordi süsteemi. Kui meie tulevaste spordikangelaste emad-isad on liikuvad, aktiivsed ja seeläbi ka tervemad, on sama nende lapsed. Ehk siis, mida rohkem inimesi liigub, seda suurem edu saadab meid ka maailma spordiareenil. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid umbes kolmandik Eesti inimestest ja umbes sama palju ei liigu üldse. Liikumisaastaga soovime seda muuta ning liikumisrõõmu ja tervise võimalikult paljude inimesteni tuua,“ rääkis Seli.

Liikumisaasta 2014 projektijuhi Aivo Normaku sõnul on teema-aasta suurimaks väljakutseks saada inimesed kodust välja liikuma. „Selle aasta eesmärk on teadvustada inimestele regulaarselt liikumise vajadust ning tõsta nende inimeste arvu, kes nädalas kaks korda 30 minutit liiguvad, et praeguse 39 protsendi asemel liiguks üle poole eestimaalastest. Tegelikult saab ju liikumisharrastusega tegeleda igal ajal ja igas kohas – ka jalutuskäik või lumerookimine on liikumine, peaasi, et seda teha vähemalt 30 minutit järjest ning vähemalt kaks korda nädalas.“

Inimeste liikuma innustamiseks viiakse aasta vältel läbi erinevaid aktsioone inimeste teadlikkuse tõstmiseks ja tutvustatakse liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja liikumisviise. Liikumisaasta kodulehelt www.liigume.ee leiab nii ülevaated erinevatest liikumisaladest koos soovitustega tervislikuks alustamiseks, erinevad testid oma tervise ja vormi hindamiseks, liikumispäeviku kui ka liikumisaasta kalendri sündmustest, millest kõik huvilised on oodatud osa võtma.

Liikumisaasta raames sõlmisid kultuuriminister ja EOK koostöölepped RMK, Eesti Terviseradade, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Looduse Omnibussiga. Vastavalt lepetele toetavad need organisatsioonid liikumisaasta jooksul vastastikku üksteist liikumisharrastuse edendamisel Eestis ning viivad ellu tegevusi, mis aitavad muuta liikumise Eesti inimese igapäeva lahutamatuks osaks ja suurendavad elanikkonnas liikumisharrastusega tegelejate osakaalu. Osapoolte ühiseks missiooniks on, et Eesti inimene oleks tervem, aktiivsem ja rõõmsam.

Liikumisaasta 2014 on Kultuuriministeeriumi teema-aasta projekt, mille viib ellu Eesti Olümpiakomitee. Hüüdlausega „Terve Eesti eest“ on liikumisaasta seadnud eesmärgiks suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu. Uuringute tulemused näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39 protsenti ning liikumisharrastusega ei tegele üldse 41 protsenti Eesti elanikest. Liikumisaasta soovib seda muuta ja on peamiseks sihtgrupiks valinud liikumisharrastusega mittetegeleva osa elanikkonnast. Inimeste liikuma innustamiseks viiakse teema-aasta raames läbi erinevaid tegevusi teadlikkuse tõstmiseks ning tutvustatakse liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja liikumisviise.

Allikas: www.liigume.ee