Klubi

Pärnu Kahe Silla Klubi tegevuse eesmärgiks on Pärnu jõe ümber kulgeva Kahe Silla terviseringi idee tutvustamine, üldiselt paremate sportimistingimuste nimel ühiskondliku selgitustöö tegemine ning mitmete spordisündmuste, sealhulgas iga - aastase Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu korraldamine.

Klubi koondab sadu vabatahtlikke, kes organiseerimistöö käigus on omandanud spetsiifilisi oskusi, mida nüüd igapäevaselt praktiliselt rakendada on võimalik. 

23.juunil 2005 õnnistati sisse uus 2,2 kilomeetri pikkune nn Kahe Silla terviseringi paremkaldal asuv rajalõik, mis lõi eelduse jõekallastel liikumisvõimaluste avardumiseks. 2014. aastal valmis terviseringi vasakkalda rajalõik avardades liikumisvõimalusi veelgi.
 

Tegevusel kaks suunda

Klubi on oma tegevustes lähtunud eesmärgist, et Kahe Silla kallasrajast peab tervenisti saama nelja meetri laiune valgustatud spordiobjekt, kus võiksid treenida nii tervise - kui ka tippsportlased. Vabatahtliku ühendusena on enesele võetud ülesanne viia kokku inimesed ja organisatsioonid, et sündida võiks Kahe Silla tervisering. 2014. aastal sai klubi eesmärk täidetud - valmis Pärnu jõe vasakkaldal kulgev terviserada ning "kahe silla ring" on nüüdseks tervik. Edasistes tegevustes on sihiks edendada Pärnu üleüldist terviseradade korrasolekut ning sealjuures juhtida tähelepanu Pärnu jõe paremkalda terviseraja renoveerimisvajadusele.

Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks sündis 2001. aastal. Sõudmise eksmaailmameistri ja kahekordse olümpiahõbeda nime kandev jooksuvõistlus ning käimisretk on populaarne rahvaspordisündmus, mille distants kattub Kahe Silla ringiga. 2014. aastal läbisid tuhanded spordisõbrad 14. korda toimuva jooksu piki tervenisti renoveeritud jõeäärset liikumisrada. 2015. aastal tähistab Klubi oma 15. jooksuhooaega.


Ajalugu

Pärnu Kahe Silla klubi asutamise idee tekkis pärast 2002. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu korraldamist. Selleks, et meie sõnum jõuaks linnarahvani, aga ka otsustavate isikuteni, oli mittetulundusühingu asutamine ainuvõimalik tee.

Klubi sündis ametlikult 2. oktoobril 2002. aastal, mil moodustati 4-liikmeline juhatus ja võeti vastu põhikiri. Organisatsiooni sünni juures mängisid võtmerolli Jüri Jaanson, spordiajakirjanik Enn Hallik, olümpiasõudjaid treeniv Matti Killing ning staazikas kergejõustikukohtunik Priit Neeme.

2005. aastal valmis Pärnu jõe paremkalda terviserada.

2006. aastal laiendas klubi oma tegevust ning aitas koos klubiga "Tervisesport" taaselustada legendaarset Pärnu Kahe Staadioni jooksu, mis siiamaani jätkab oma traditsiooni.

2008. aastal toimus esmakordselt Häädemeeste vallas Rannametsa külas Rannametsa luitejooks, mille alusepanijaks oli MTÜ Pärnu Kahe Silla klubi. Tegemist on korraldusmeeskonna nö „väljasõiduistungiga“, eesmärgiks pakkuda osalejatele sportimisrõõmu mitmekülgses looduskeskkonnas, tehes koostööd kohaliku külaseltsi ja ettevõtjatega.

2010. aastal tähistati 10. Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu.

2014. aastal valmis Pärnu jõe vasakkalda terviserada.

2015. aastal valmistub Kahe Silla Klubi tähistama 15. Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu.


Igapäevaelu

2014. aasta detsembrikuu seisuga on klubi juhatuse liikmed Vahur Mäe (juhatuse esimees), Matti Killing, Kadri Riitsaar ja Riina Altpere. Sündmuste korraldamise struktuuris panustab 12 korralduskomitee liiget ning sõltuvalt sündmusest kuni 200 vabatahtlikku.

Klubi koostööpartneriteks on teised sündmuste korraldajad, arvukalt ettevõtteid, kohalikud omavalitsused ning mitmed teised avaliku sektori institutsioonid.