Teeme Ära! Eesti prügijooks 2020

Idee
Plogging* on 2016. aastal Rootsis ultrajooksjate poolt algatatud keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teel ettejääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda. Lisaks jooksmisele arvestatakse käesoleva juhendi kontekstis plogginguks käimine, kepikõnd, rattasõit või mõni muu motoriseeritud abita liikumisviis.
*Tuleneb rootsi keelsest sõnast „plocka upp“ ehk „korja üles“ ning inglise keelsest joggingust ehk sörkimisest.

1. Eesmärk
* Kombineerida plogging  üle maailma populaarsust koguva virtuaaljooksude formaadiga.
* Anda liikumisharrastajate panus üle-eestilise kampaania „Teeme Ära!“ õnnestumisse, hoida ja säilitada elukeskkonda ning tõsta elanike keskkonnateadlikkust.
* Pakkuda tavapärastele liikumisüritustele põnevat ja vaheldusrikast alternatiivi. Tegemist ei ole võistlusega.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös üle-eestilise „Teeme Ära“ talgupäevaga.

3. Aeg
27.04-2.05.2020.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal ning endale sobivas kohas üle Eesti.

5. Distantsid
Alampiiriks on 3 km, ülempiir puudub. Endale sobivat rada võib läbida joostes, käies, kepikõndides, jalgrattal või muul moel. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe.
NB! Tegemist ei ole võistlusega, mistõttu paremusjärjestust ei selgitata.

6. Registreerimine
Eelregistreerimist ei korraldata ning info osalemise kohta avaldatakse 8. maiks osalusprotokollis ning edastatakse talgutest osavõtnute nimekirjana „Teeme Ära“ talgupäeva korraldajatele.

7. Osalustasu puudub

8. Osalemise fikseerimine
Peale jõukohase vahemaa läbimist edastab osaleja korraldajale hiljemalt 5. maiks veebilehe 2silda.ee vastava vormi (avaldatakse vahetult enne sündmust) kaudu projektis osalemise kohta kinnituse.

Kinnitus koosneb kahest osast:
* Kohustuslik: läbitud distants – liikumisrakenduse logi, pilt pulsikellast vmt ekraanitõmmis
* Valikuline: pilt kogutud prügist. Võimalusel edastatakse kogutud prügi (hinnanguline) kaal.

Näide: Üksikosaleja läbib sobiva distantsi ning edastab seejärel korraldajale mobiilirakenduse, pulsikella vmt väljavõtte. Tegemist võib olla nii rakenduse logi, ekraanitõmmise või tavalise pildiga. Grupp, perekond, sõpruskond, kollektiiv jne, kes distantsi koos läbis, ei pea saatma iga osaleja kohta tõestust, vaid piisab ühe osaleja poolt saadetavast infost. Andmed sisestatakse veebivormis siiski iga osaleja kohta eraldi ning juhul, kui kasutati ühe osaleja rakendust, lisatakse see iga sisestatud osaleja profiili juurde.

9. Osaleja boonused:
* Info osalemise kohta protokollis,
* Osaleja nimega elektrooniline tänukiri,
* Loosiauhinnad ürituse partneritelt.

10. Fotod
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki laekunud fotosid Korraldaja veebilehel, sostiaalmeedia kanalites ning turunduslikel eesmärkidel.

11. Prügi käitlemine
Korraldaja ei finantseeri ega korralda kogutud prügi vedu. Tegu on heategevusliku projektiga ning prügi kogumiskohalt käitluskohta viimise eest vastutab osaleja.

12. Üldist
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

13. Korraldaja õigused
13.1. Korraldaja veebilehel avaldatav osalusprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2. Korraldajal on õigus edastada kõikidele osalejatele sündmuse järgselt teavituse koos tagasiside küsimustikuga. Vastav info saadetakse osaleja poolt Korraldajale antud e-posti aadressile. Nimetatud infost ei saa loobuda.
13.3. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.4. Korraldajal on antud juhendis õigus teha muudatusi.
13.5. Sündmusel osaledes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee