Kõik sisestatud andmed antud registreerimise protsessi käigus on kustutatud. / All unsaved registration information entered during this session has been deleted