Pärnu rattasõidu stardiprotokoll

Osalejad on nimekirjas registreerimise järjekorra alusel. Küsimuste korral kirjutage palun e-mailile info@2silda.ee.
Praticipants are listed on the basis of their registration time. In case of questions please email info@2silda.ee.

Virtuaalsõidu tulemuse sisestamiseks leia protokollist oma nimi. Nime ees  klõpsa „lisa tulemus“.
NB! Tulenevalt eri andmebaaside töö ühildamise vajadusest saab stardiprotokolli tulemust sisestada alates ca 2 tundi peale osaleja registreerimist.