Pärnu Kahe Silla klubi tänab veel kord kõiki spordisõpru, kes osalesid 23. oktoobril toimund esimesel Rannajooksul. Vahetasime ligi 30-aastase traditsiooniga Kahe Staadioni jooksu uue sündmuse vastu põhjusel, et korraldust kaasajastada ning osalejatele uusi emotsioone pakkuda. Kokku startis Rannastaadioni rajal ühtekokku 1303 liikumishuvilist. 

Sündmuse järgselt korraldasime osalejate seas tagasiside küstluse, milles palusime hinnata rahulolu spordisündmusega ning teha ettepanekuid, kas ja mida saaksime tulevikus teisiti või paremini teha. Siinkohal suured tänud kõigile vastajatele, kelle tagasiside andis kinnituse, et korraldus tegi õige otsuse. Järgnevalt anname ülevaate laekunud tagasisidest ning peakorraldaja kommentaarid.Ranajooks

Tagasisideküsitlusele vastas 159 osalejat, kelle vastustest peegeldus üldine rahulolu (vt vasakul paiknev joonis).

Suures pildis peeti Rannastaadioni võistluskeskust väga mugavaks, kompaktseks ja teatud mõttes ka motiveerivaks, sest tekkis teistsugune emotsioon – n.ö suurvõistluse tunne. Logistiliselt oli osalejatel parem viibida ühes kohas ning vajalikud olmetingimused olid kaasaegses staadionikompleksis tagatud. Võistluskeskuse puhul pöörati tähelepanu aga stardimaterjalide väljastamise kohas tekkinud ruumipuudusele, sest tekkis nn pudelikaelaefekt. Edaspidi võetakse saadud tagasiside sekretariaadi asukoha määramisel aluseks.

Pärast starti osutus rada esimestel kilomeetritel rahvajooksule omaselt suhteliselt kitsaks. Jooksumelu hajus aga üsna pea. Tagasisides toodi välja, et kohati esines rajal liiga teravaid pöördeid, kus ilmastiku tõttu oli libeduseoht ning mõnel juhul jäi teele ka ohtlikke teetõkiseid. Mitmed osalejad soovinuks rohkem rajamärgistusi ja juhendamist, eestkätt rahvarajal osalejad. Ning ka sügisvärvides rannapiirkonnas loodeti tajuda raja ääres suuremat innustust ja kaasaelamist. Tagasisidesse kirjutati meie hinnangul aga üks väga vahva raja iseloomustus: „Nagu mingi värviline katkematu uss liikus seal pargis – lausa peadpööritav tunne tekkis.“

Peakorraldaja Vahur Mäe hinnangul valiti rada selliselt, et see lõikaks võimalikult vähe autoliiklusega tänavaid, oleks turvaline ning pakuks osalejale vaheldust. „Rajal on kindlasti kohti, mida saame paremaks ja ohutumaks muuta. Kindlasti annab üht-teist teha muuli lähistel Rannapargis, paigaldada lisaviitasid ning märkida veelgi nähtavamalt ohtlikumad kohad“, kirjeldas Mäe. Samas rõhutas korraldaja, et suuri muudatusi pole üldist tagasisidet vaadates ilmselt põhjust teha ning arvas, et ka paljukiidetud 600-meetrine laudtee jäetakse edaspidi sisse.

Finišeerudes tundsid mõned osalejad, et ka seal tekkis teatav ruumipuudus ja ummik. Oodatud oleks olnud ilmale vastavalt ka soe jook lisaks veepudelile. Nördimust tekitas keeld murule minna, mille palju välja hõigatud põhjus jäi paljudele siiski arusaamatuks. „Paraku oli murule mineku keeld ette antud staadioni administratsiooni poolt, sest eelmisel sügisel külvatud muru tahab veel juurdumist. Muidugi on spordirahva soov seal edaspidi kõrgetasemelisi mänge näha, mistõttu oli mainitud palve igati arusaadav“, selgitas peakorraldaja. Edaspidi lisatakse Mäe sõnul finišiteenindusse ka soe jook ning hinnatakse üle liikumisruum ja asendiplaan.

Autasustamise osas tunnevad kõrvalejäetust väärikas eas osalised, kes sooviksid, et vanuseklasse oleks rohkem. Kolmikürituse sarjale registreerunud osalised jäid oma medaliga väga rahule, kuid ka teised osalised soovinuks, et spordisündmusel oleks olnud preemiamedal kõigile. Loosiauhinna temaatika tekitas paljudes segadust ja edaspidi loodatakse selles osas põhjalikumat teavitamist. Sarnaselt Kahe Silla jooksule saime taas tagasisidet ka lastejooksude autasustamise osas. Nimelt, tunnevad mõned meie pisemad spordisõbrad nördimust, et ei autasustata nooremaid kui 7. – 8. aastaseid jooksjaid.

„Vanusegruppide autasustamine toimub eaklassides, kus on piisavalt konkurentsi – osalejaid. Meie vanimaks veteranide grupiks on naiste puhul 55+ ja meeste osas 60+. Kui edaspidi tuleb näiteks kümneid osalejaid vanuses 70+, siis võime kaaluda ka uute gruppide avamist. Hetkel siiski selleks vajadus puudub“, arvas vastutav korraldaja. „Rääkides lastejooksude autasustamisest, siis kunagi premeeriti kõige nooremaidki, ent elu näitas, et sellega ei oldud rahul ning nii oleme viimastel aastatel sportliku saavutuse printsiipi tähtsustanud just vanemate laste puhul, kes on treenitumad ning kelle jaoks võistlusel võib olla teine tähendus. Üldiselt rõhume sõltumata vanusegrupist osalemise peale“, tõdes Mäe.

Kahe Silla Klubil on hea meel tõdeda, et valdav osa tagasiside andjatest on valmis Rannajooksul osalemist soovitama  ka sõpradele, tuttavatele ja kolleegidele ning enam kui 2/3 vastajatest kavatsevad spordisündmusel ka edaspidi osaleda (vt allolevad joonised).

RanajooksRannajooks

Osalejate tagasisidest laekunud toetavad mõtted ja ettepanekud ning jätkuv huvi Kahe Silla Klubi sündmustel osaleda, annavad korraldusele sisendi edaspiseks organiseerimistööks.

Kohtumiseni 2017. aastal, märgi aegsasti kalendrisse:
16.04.2017
 Luitejooks
22.06.2017
 Pärnumaa Võidupüha maraton
2.-3.09.2017
 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks
22.10.2017
 Pärnu Rannajooks
Registreerimise avame 1. jaanuaril 2017.

Sportlike soovidega!
Pärnu Kahe Silla Klubi korraldusmeeskond