LiigumePärnus juhend 2019

1. Eesmärk
* Läbi virtuaalse osalemise kontseptsiooni edendada Pärnu elanike seas sportlikke eluviise;
* Kutsuda LiigumePärnus projekti raames üles võimalikult palju erinevas vanuses elanikke liikuma;
* Motiveerida elanikke järjepidevalt liikuma neile sobival viisil, ajal ja kohas.

2. Korraldaja
Pärnu Linnavalitsus koostöös MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubiga.

3. Aeg
14.09.2019 kell 00.00 kuni 30.09.2019 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib endale sobivas kohas juhendi punktis nr 3 nimetatud ajavahemikus.

5. Distantsid
Alampiiriks on 5 km, ülempiir puudub. Rada võib läbida joostes, käies-kepikõndides, rulluisutades, jalgrattal või ratastoolis. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe. NB! Tegemist ei ole võistlusega.

6. Registreerimine
Eelregistreerimist ei korraldata. Info osalemise kohta avaldatakse sündmuse järgselt osalusprotokollis.

7. Osalustasu puudub.

8. Osalemise fikseerimine
Peale jõukohase vahemaa läbimist edastab osaleja korraldajale hiljemalt 3. oktoobriks veebilehe 2silda.ee vastava vormi (avaldatakse vahetult enne sündmust) kaudu osalemise kohta kinnituse (vt allolevat näidet!). Distantsi läbinud osalejad kuvatakse Kahe Silla Klubi kodulehel osalusprotokollis koos osaleja nimelise diplomiga. Paremusjärjestust ei selgitata. Osaleda võib nii üksi kui grupiga. Osalejate protokoll on leitav veebilehelt www.2silda.ee 2020. aasta 31. märtsini.

Näide: Üksikosaleja läbib sobiva distantsi ning edastab seejärel korraldajale mobiilirakenduse, pulsikella vmt väljavõtte. Tegemist võib olla nii rakenduse logi, ekraanitõmmise või tavalise pildiga.

Grupp, perekond, sõpruskond, kollektiiv jne, kes distantsi koos läbis, ei pea saatma iga osaleja kohta eraldi tõestust, vaid piisab ühe osaleja poolt saadetavast infost. Andmed sisestatakse veebivormis siiski iga osaleja kohta eraldi ning juhul, kui kasutati ühe osaleja rakendust, lisatakse see iga sisestatud osaleja profiili juurde.

9. Osaleja boonused
* Info osalemise kohta protokollis.
* Osaleja nimega elektrooniline diplom.
* Erinevate liikumisviiside peale enim kordi liikunud osalejaid premeeritakse eriauhinna ja tänukirjaga.
* Võimalikult palju erinevaid liikumisviise valinud osalejaid premeeritakse eriauhinna ja tänukirjaga.
* Tulemuste saatnute vahel loositakse projekti kestel jooksvalt välja auhindu. Võitjate nimed avalikustatakse Pärnu Sport Facebooki lehel  ning nendega võetakse personaalselt ühendust.

10. Fotod
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki laekunud fotosid Korraldaja veebilehel, sotsiaalmeedia kanalites ning turunduslikel eesmärkidel.

11. Üldist
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

12. Korraldaja õigused
12.1. Korraldaja veebilehel avaldatav osalusprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
12.2. Korraldajal on õigus edastada kõikidele osalejatele sündmuse järgselt teavituse koos tagasiside küsimustikuga. Vastav info saadetakse osaleja poolt Korraldajale antud e-posti aadressile. Nimetatud infost ei saa loobuda.
12.3. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.4. Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
12.5. Sündmusel osaledes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
12.6. Korraldajal on antud juhendis õigus teha muudatusi.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee