Pärnu Kahe Silla Klubi tegevuse eesmärgiks on Pärnu jõe ümber kulgeva Kahe Silla terviseringi idee tutvustamine, üldiselt paremate sportimistingimuste nimel ühiskondliku selgitustöö tegemine ning mitmete spordisündmuste, sealhulgas iga – aastase Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu korraldamine.

Klubi koondab kümneid vabatahtlikke, kes organiseerimistöö käigus on omandanud spetsiifilisi oskusi, mida nüüd igapäevaselt praktiliselt rakendada on võimalik.

23.juunil 2005 õnnistati sisse uus 2,2 kilomeetri pikkune nn Kahe Silla terviseringi paremkaldal asuv rajalõik, mis lõi eelduse jõekallastel liikumisvõimaluste avardumiseks. Samal ajal on raja vasakkallas praktiliselt muutumatuna püsinud siiamaani.

Tegevusel kaks suunda

Klubi lähtub oma tegevuses eesmärgist, et Kahe Silla kallasrajast peab tervenisti saama nelja meetri laiune valgustatud spordiobjekt, kus võiksid treenida nii tervise – kui ka tippsportlased. Vabatahtliku ühendusena on enesele võetud ülesanne viia kokku inimesed ja organisatsioonid, et sündida võiks Kahe Silla tervisering.

Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks sündis 2001. aastal. Sõudmise eksmaailmameistri ja kahekordse olümpiahõbeda nime kandev jooksuvõistlus ning käimisretk on populaarne rahvaspordisündmus, mille distants kattub Kahe Silla ringiga. 2013. aastal loodavad tuhanded spordisõbrad koos korraldajatega, et 13. korda toimuv jooks läbib tervenisti renoveeritud jõeäärset liikumisrada.

Ajalugu

Pärnu Kahe Silla klubi asutamise idee tekkis pärast 2002. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu korraldamist. Selleks, et meie sõnum jõuaks linnarahvani, aga ka otsustavate isikuteni, oli mittetulundusühingu asutamine ainuvõimalik tee.

Klubi sündis ametlikult 2. oktoobril 2002. aastal, mil moodustati 4-liikmeline juhatus ja võeti vastu põhikiri. Organisatsiooni sünni juures mängisid võtmerolli Jüri Jaanson, spordiajakirjanik Enn Hallik, olümpiasõudjaid treeniv Matti Killing ning staazikas kergejõustikukohtunik Priit Neeme.

2006. aastal laiendas klubi oma tegevust ning aitas koos klubiga “Tervisesport” taaselustada legendaarset Pärnu Kahe Staadioni jooksu, mis siiamaani jätkab oma traditsiooni.

2007. aastal muudeti klubi põhikirja ja moodustati 5-liikmeline juhatus.

2008. aastal toimus esmakordselt Häädemeeste vallas Rannametsa külas Rannametsa luitejooks, mille alusepanijaks oli MTÜ Pärnu Kahe Silla klubi. Tegemist on korraldusmeeskonna nö „väljasõiduistungiga“, eesmärgiks pakkuda osalejatele sportimisrõõmu mitmekülgses looduskeskkonnas, tehes koostööd kohaliku külaseltsi ja ettevõtjatega.

Igapäevaelu

2014. aasta detsembrikuu seisuga on klubi juhatuse liikmed juhatuse esimees Vahur Mäe, treener Matti Killing, Kadri Riitsaar ja Riina Altpere. Sündmuste korraldamise struktuuris panustab 11 korralduskomitee liiget ning sõltuvalt sündmusest kuni 130 vabatahtlikku.

Klubi koostööpartneriteks on arvukalt ettevõtteid, kohalikud omavalitsused ning mitmed teised avaliku sektori institutsioonid.