Pärnu Kahe Silla Klubi spordiürituste stardimaksu kompenseerimine eriolukorras

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga jäi 2020. aastal Luitejooks ära ja Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks toimus virtuaalsena. Septembri keskel otsustas spordiklubi juhtkond, et niisamuti toimub virtuaalsena 25. oktoobrile planeeritud Pärnu Rannajookski (15.10-1.11). Sellest tulenevalt ei ole võimalik pidada ka kolmikürituse sarja arvestust.

Kuna paljud osalejad panid ennast kirja juba eriolukorra eel ning registreerimine on jätkunud ka kriisi ajal, selgitab käesolev juhend, millised on klientide võimalused juba tasutud stardimaksu kasutamiseks. Korraldaja pakub välja mitmeid võimalusi (vt allpool): kasutada osalustasu mõnel teisel selle või järgmise aasta Pärnu Kahe Silla Klubi poolt organiseeritaval üritusel või küsida raha tagasi.

Spordiürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks teeb korraldusmeeskond pingutusi kokkulepete saavutamiseks, mis päädiksid mõnel teisel üritusel osalemisega, mitte aga raha tagasi maksmisega.

Eriolukord seab keerulisse seisu paljud koostööpartnerid, kes olude sunnil ei saa tavapärases mahus enam toetada. Sellest tulenevalt ning avalikele üritustele kehtestavast võimalikest piirangutest, ei saa korraldaja välistada tänavu ning järgmiselgi hooajal täiendavaid muudatusi. Pärnu Kahe Silla Klubi ning teiste spordiürituste edasine toimumine sõltub eelkõige osalejate huvist – sel põhjusel kutsume inimesi üles aktiivselt liikuma ning Kahe Silla Klubi üritusi edaspidi külastama.

 

KOLMIKÜRITUSE stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kaks võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta kolmiküritusel.
2.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2021. aasta kolmikürituse stardiprotokolli ja osalustasu arvestatakse ettemaksuks.

NB! Kui soovid käesoleval aastal osaleda Jüri Jaansoni Kahe Silla virtuaaljooksul ja/või Pärnu Rannajooksul, tuleb nendele sündmustele teha eraldi uus tasuline


LUITEJOOKSU ja -retke ning koertekrossi stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1.
Stardimaksu kasutamine 2020. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla virtuaaljooksul või Pärnu Rannajooksul.
2.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Luitejooksul.
3.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2021. aasta kolmikürituse stardiprotokolli ja osalustasu arvestatakse ettemaksuks.


JÜRI JAANSONI KAHE SILLA JOOKSU ja -retke stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta virtuaalsel Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul (5 või 10 km medaliga pakett, nii jooks kui kõnd) või Pärnu Rannajooksul.
2.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuks 2021. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul.
3.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tähtaegse tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2020. aasta virtuaalse Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu 10 km distantsi stardiprotokolli (medaliga pakett).

NB! Juhul, kui virtuaaljooksule ümberregistreerija soovib 5 või 10 km distantsi särgiga paketti (sisaldab samuti medalit), tuleb tasuda osalustasu vahe 10 eurot (paketi maksumus 25 eurot). Soov palun saata info@2silda.ee!


KAHE SILLA NOORTEJOOKSU stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta virtuaalsel Kahe Silla noortejooksul. NB! Osalejad kantakse automaatselt virtuaaljooksu stardiprotokolli.
2. Stardimaksu kasutamine ettemaksuks 2021. aasta Kahe Silla noortejooksul.
3. Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 21. augustini k.a.


PÄRNU RANNAJOOKSU JA -RETKE stardimaksu kompenseerimine 

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine  2020. aasta virtuaalsel Pärnu Rannajooksul vastavalt valitud distantsile: 5- või 10 kilomeetrit. Sel juhul korraldust teavitada ei ole  vajalik, osalejad lisatakse stardiprotokolli alates 11. oktoobrist.
2. Stardimaksu kasutamine ettemaksuks 2021. aasta Pärnu Rannajooksul. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 10. oktoobriks.
3. Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 10. oktoobrini k.a.


KOMPENSEERIMISE TINGIMUSED

1. Stardimaksu kompenseerimiseks palun saada Kahe Silla Klubile vastav AVALDUS, mille vormid leiad siit.
2. Avaldus tuleb saata info@2silda.ee.
3. Klubi arvestab kompenseerimisel avaldusi, mis on laekunud hiljemalt 31.07.2020
, v.a Kahe Silla jooksu noortejooks, mis on tähtajaga 21.08.2020. Pärnu Rannajooksu osalustasusid kompenseeritakse avalduse alusel 10. oktoobrini.

 

MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi juhatus
E-post: info@2silda.ee
Kinnitatud 30. juunil 2020