Pärnu Kahe Silla Klubi spordiürituste stardimaksu kompenseerimine eriolukorras

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga jäi 2020. aastal Luitejooks ära. Sellest tulenevalt ei ole võimalik pidada ka kolmikürituse sarja arvestust. 5-6. septembrini plaanitud Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, lastejooksud, noortejooks ja ratastoolisõit toimuvad 1.-14. septembrini virtuaalsena.

NB! Kui kolmiküritusele registreerinu soovib käesoleval aastal osaleda Jüri Jaansoni Kahe Silla virtuaaljooksul ja/või Pärnu Rannajooksul, tuleb nendele sündmustele teha eraldi uus tasuline registreering kodulehel.

Kuna paljud osalejad panid ennast kirja juba eriolukorra eel ning registreerimine on jätkunud ka kriisi ajal, selgitab käesolev juhend, millised on klientide võimalused juba tasutud stardimaksu kasutamiseks. Korraldaja pakub välja mitmeid võimalusi (vt allpool): kasutada osalustasu mõnel teisel selle või järgmise aasta Pärnu Kahe Silla Klubi poolt organiseeritaval üritusel või küsida raha tagasi.

Spordiürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks teeb korraldusmeeskond pingutusi kokkulepete saavutamiseks, mis päädiksid mõnel teisel üritusel osalemisega, mitte aga raha tagasi maksmisega.

Otsus ei puuduta 25. oktoobril toimuvat Pärnu Rannajooksu: registreerimine sinna kestab ning tõenäosus füüsilise ürituse korraldamiseks on suur. Kui sellele üritusele pandi kirja kolmikürituse raames, tuleb tänavusel jooksul osalemiseks uuesti registreerida. Juhul, kui piirangutest tulenevalt peaks Pärnu Rannajooks ära jääma, annab korraldaja garantii, millega osalustasu arvestatakse kliendi soovil ettemaksuks 2021. aasta spordiüritustele.

Eriolukord seab keerulisse seisu paljud koostööpartnerid, kes olude sunnil ei saa tavapärases mahus enam toetada. Sellest tulenevalt ning avalikele üritustele kehtestavast võimalikest piirangutest, ei saa korraldaja välistada tänavu ning järgmiselgi hooajal täiendavaid muudatusi. Pärnu Kahe Silla Klubi ning teiste spordiürituste edasine toimumine sõltub eelkõige osalejate huvist – sel põhjusel kutsume inimesi üles aktiivselt liikuma ning Kahe Silla Klubi üritusi edaspidi külastama.

 

KOLMIKÜRITUSE stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kaks võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta kolmiküritusel.
2.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2021. aasta kolmikürituse stardiprotokolli ja osalustasu arvestatakse ettemaksuks.

NB! Kui soovid käesoleval aastal osaleda Jüri Jaansoni Kahe Silla virtuaaljooksul ja/või Pärnu Rannajooksul, tuleb nendele sündmustele teha eraldi uus tasuline


LUITEJOOKSU ja -retke ning koertekrossi stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1.
Stardimaksu kasutamine 2020. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla virtuaaljooksul või Pärnu Rannajooksul.
2.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Luitejooksul.
3.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2021. aasta kolmikürituse stardiprotokolli ja osalustasu arvestatakse ettemaksuks.


JÜRI JAANSONI KAHE SILLA JOOKSU ja -retke stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta virtuaalsel Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul (5 või 10 km medaliga pakett, nii jooks kui kõnd) või Pärnu Rannajooksul.
2.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuks 2021. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul.
3.
Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 31. juulini k.a. Tähtaegse tagasiside puudumisel kantakse osaleja automaatselt 2020. aasta virtuaalse Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu 10 km distantsi stardiprotokolli (medaliga pakett).

NB! Juhul, kui virtuaaljooksule ümberregistreerija soovib 5 või 10 km distantsi särgiga paketti (sisaldab samuti medalit), tuleb tasuda osalustasu vahe 10 eurot (paketi maksumus 25 eurot). Soov palun saata info@2silda.ee!


KAHE SILLA NOORTEJOOKSU stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta virtuaalsel Kahe Silla noortejooksul. NB! Osalejad kantakse automaatselt virtuaaljooksu stardiprotokolli.
2. Stardimaksu kasutamine ettemaksuks 2021. aasta Kahe Silla noortejooksul.
3. Stardimaksu tagastamine avalduse alusel 21. augustini k.a.


KOMPENSEERIMISE TINGIMUSED

1. Stardimaksu kompenseerimiseks palun saada Kahe Silla Klubile vastav AVALDUS, mille vormid leiad siit.
2. Avaldus tuleb saata info@2silda.ee.
3. Klubi arvestab kompenseerimisel avaldusi, mis on laekunud hiljemalt 31.07.2020
, v.a Kahe Silla jooksu noortejooks, mis on tähtajaga 21.08.2020.

MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi juhatus
E-post: info@2silda.ee
Kinnitatud 30. juunil 2020