Pärnu Kahe Silla Klubi spordiürituste stardimaksu kompenseerimine eriolukorras

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga jääb 2020. aastal Luitejooks ära. Sellest tulenevalt ei ole võimalik pidada ka kolmikürituse sarja arvestust. Pärnumaa Võidupüha maraton ja Pärnu Suvejooks toimuvad laiendatud virtuaaljooksuna.

Kuna paljud osalejad panid ennast kirja juba eriolukorra eel ning registreerimine on jätkunud ka kriisi ajal, selgitab käesolev juhend, millised on klientide võimalused juba tasutud stardimaksu kasutamiseks. Korraldaja pakub välja kolm põhimõtteliselt võimalust (vt allpool): kasutada osalustasu mõnel teisel selle või järgmise aasta Pärnu Kahe Silla Klubi poolt organiseeritaval üritusel või küsida raha tagasi.

Spordiürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks teeb korraldusmeeskond pingutusi kokkulepete saavutamiseks, mis päädiksid mõnel teisel üritusel osalemisega, mitte aga raha tagasi maksmisega.

Otsus ei puuduta 5.-6. septembrini toimuvat Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu ning 25. oktoobri Pärnu Rannajooksu: nendele üritustele korraldatakse registreerimist vaatamata eriolukorrale. Seejuures pikeneb Kahe Silla jooksu soodsaim registreerimisvoor mai lõpust juuni lõpuni. Juhul, kui piirangutest tulenevalt peaksid Kahe Silla jooks või Pärnu Rannajooks ära jääma, annab korraldaja garantii, millega osalustasu arvestatakse kliendi soovil ettemaksuks 2021. aasta spordiüritustele.

Eriolukord seab keerulisse seisu paljud koostööpartnerid, kes olude sunnil ei saa tavapärases mahus enam toetada. Sellest tulenevalt ning avalikele üritustele kehtestavast võimalikest piirangutest, ei saa korraldaja välistada tänavu ning järgmiselgi hooajal täiendavaid muudatusi. Pärnu Kahe Silla Klubi ning teiste spordiürituste edasine toimumine sõltub eelkõige osalejate huvist – sel põhjusel kutsume inimesi üles aktiivselt liikuma ning Kahe Silla Klubi üritusi edaspidi külastama.

KOLMIKÜRITUSE stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kaks võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Kolmiküritusel.
2.
Stardimaksu tagastamine.

NB! Kui soovid käesoleval aastal osaleda Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul ja/või Pärnu Rannajooksul, siis tuleb nendele sündmustele teha eraldi uus tasuline registreering kodulehel.

LUITEJOOKSU ja -retke ning koertekrossi stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul või Pärnu Rannajooksul.
2. Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Luitejooksul.
3. Stardimaksu tagastamine.

PÄRNUMAA VÕIDUPÜHA MARATONI ja poolmaratoni stardimaksu kompenseerimine

Selleks on kolm võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta Pärnumaa Võidupüha maratoni e-maratonil (virtuaaljooks).
NB! Juhul, kui tasutud stardimaks on suurem kui e-maratoni tasu 25€, on vahesummat võimalik stardimaksu kompenseerimise avaldusel tagasi küsida.
2.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Pärnumaa Võidupüha maratonil.
3.
Stardimaksu tagastamine.

PÄRNU SUVEJOOKSU  ja -retke stardimaksu kompenseerimine

Selleks on neli võimalust:
1. Stardimaksu kasutamine 2020. aasta Pärnu Suvejooksu e-jooksul (virtuaaljooks).
NB! Juhul, kui tasutud stardimaks on suurem kui e-jooksu tasu 12€, on vahesummat võimalik stardimaksu kompenseerimise avaldusel tagasi küsida.
2.
Stardimaksu kasutamine 2020. Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul või Pärnu Rannajooksul.
3.
Stardimaksu kasutamine ettemaksuna 2021. aasta Suvejooksul.
4.
Stardimaksu tagastamine.

KOMPENSEERIMISE TINGIMUSED

1. Stardimaksu kompenseerimiseks palun saada Kahe Silla Klubile vastav AVALDUS, mille vormid leiad siit.
2. Avaldus tuleb saata info@2silda.ee.
3. Klubi arvestab kompenseerimisel avaldusi, mis on laekunud hiljemalt 18.06.2020.
4. Tagasimakseid hakatakse teostama alates 15.05.2020.