Igal aastal on klubi korraldatavate virtuaalürituste stardimaksudest osa annetatud heategevuseks: tuge on saanud Pärnumaa tuntud sportlased Joosep Karlson, Karl Mäe ja Jasmiin Üpraus treening- ja võistlustegevuse katteks, kohalikud haridusasutused – lasteaiad ja koolid – spordivarustuse soetamiseks ning veesportlased ohutumate treeningute tarbeks.

Tänavu toetavad osalejad kaitseliidu Pärnumaa maleva noorkotkaid ja kodutütreid, panustades läbi noorte isamaalise kasvatuse programmi nende kaitsetahte tugevdamisse. Muu hulgas näeb antud programm ette põhikooliealiste noorte füüsilise tervise tugevdamist: lapsed tegelevad matkamise ja orienteerumisega, õpivad tundma looduses ellujäämise kunsti ning omandavad muid eluks vajalikke oskusi.

Varasemate aastatega võrreldes ei anta toetust eri projektidele ürituste põhiselt, toetusfond koguneb kõikide virtuaalürituste vahendite summana.  Annetus on mõeldud programmi tarbeks vahendite soetamiseks ja koolituste ja matkade kaasfinantseerimiseks. Heategevuslikud vahendid antakse kaitseliidule üle hooaja lõpus peale 23. oktoobril toimuvat Pärnu Rannajooksu.