Pärnumaa meistrivõistlused maratonijooksus (21 ja 42 km) 2021
Juhend

1. Eesmärk
1.1 Selgitada Pärnumaa meistrid maratoni ja poolmaratoni distantsidel,
1.2 Populariseerida Pärnumaa elanike seas pikamaajooksu.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa spordiliidu ja toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
22. juunil kell 15 maratoni start Torist, kell 16.45 poolmaratoni start Paikuselt. Finiš Pärnus Iseseisvuse väljakul.

4.Distantsid
Maraton 42,195 km
Poolmaraton 21,097 km

5. Paremusjärjestuse selgitamine
Pärnumaa meistrid selguvad maratoni ja poolmaratoni distantside meeste, naiste, mees- ja naisveteranide üldarvestuses (võistlusklassid M, N, M40+, N35+).

6. Autasustamine
Meeste ja naiste üldarvestuses I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse meistrivõistluste diplomi ja medaliga.
NB! Meistrimedalid jagatakse välja Pärnu maakonnas elavatele, töötavatele ja õppivatele ning Pärnumaa spordiklubidesse kuuluvatele sportlastele, kelle elukohaks on stardiprotokollis Pärnumaa. Meistrivõistluste arvestus avatakse juhul, kui võistlusklassis on vähemalt kuus lõpetajat.

7. Üldiselt
7.1 Meistrivõistlustele kohaldatakse Pärnumaa Võidupüha maratoni üldjuhendit.
7.2 Juhend on kooskõlas Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise põhimõtetega ning kooskõlastatud Pärnumaa Spordiliiduga.
7.3 Kõik võistlustega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi ja MTÜ Pärnumaa Spordiliit esindajad. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Korraldajate poolt jooksvalt. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
7.4 Iga osaleja vastutab oma tervise eest ise.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar: info@2silda.ee (Pärnu Kahe Silla klubi)
Kaisa Kirikal: 5349 433, info@psl.ee (Pärnumaa Spordiliit)