Pärnu Suvejooksu lastejooksud 2021 (virtuaalne)
Juhend
lastejooksud

1. Eesmärk
*  Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas,
*  Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu,
*  Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik. Vanus
14.05.2021 kell 00.00 kuni  28.06.2021 kell 23.59. Osaleda saavad kuni 11 aastased lapsed kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

4. Distantsid
Vabalt valitud distants alates 200 meetrist.

5. Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades hiljemalt 3. juuliks 2021. Seadmete (nutitelefonid, spordikellad) kasutamine pole vajalik. Info edastamisel eeldatakse ausa mängu põhimõtete järgimist.
Valikuline: samal vormil on võimalus tehtud jooksust või kõnnist pilte esitada, mis koondatakse galeriisse.

6. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades.

7. Elektrooniline rinnanumber
Kõik osalejad saavad elektroonilise rinnanumbri.

8. Registreerimine
Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 28.06.2021 kell 18.

9. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

10. Stardimaks: puudub

11. Loosiauhinnad
Kõikide osalejate vahel loositakse välja loosiauhinnad, mille panevad välja Pärnu Kahe Silla Klubi toetajad.

12. Korraldaja õigused
12.1.  Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
12.2.  Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.3. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
12.4. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
12.5. Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
12.6. Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.7. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Elise Holter
Lastejooksude projektijuht
E-post: elise@2silda.ee
Tel: +372 5900 7215

Maiasmokk logo Lottemaa