Pärnu Suvejooksu  lastejooksudlastejooksud
Juhend 2022

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne suvepäev
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
22. juuni 2022, Pärnu Iseseisvuse väljak

4. Stardid
Alates kell 14.30, Pärnu Iseseisvuse väljak

5. Rada
Kuni 5aastased ca 250 meetrit ning 6-11aastased lapsed ca 400 meetrit. Rada on turvatud ja tähistatud. Rada on asfaltkattel.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
2-3aastased 2-3aastased
4-5aastased 4-5aastased
6-7aastased 6-7aastased
8-9aastased 8-9aastased
10-11aastased 10-11    aastased

 

7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine  www.2silda.ee alates 1.06 kuni 19.06.2022 kell 23.59.
7.2 Registreerimine võistluspaigas ürituse päeval kell 13.30 kuni 14.15.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 13.30 kuni 14.15.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Esikolmikuid autasustatakse kahes vanemas vanusegrupis (8-9aastased ja 10-11aastased).

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada.

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 300 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3 Registreerides nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4 Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

17.  Ürituse ärajäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
17.1 Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
17.2 Juhul, kui Vabariigi Valitsus kehtestab piirangud, tegutseb Korraldaja vastavuses korraldusega, mille sisu võib erineda registreerimise hetkel kehtinud nõuetest. Korraldaja tegevuse aluseks on MTÜ Pärnu Kahe Silla klubis kokku lepitud spordiürituste COVID-19 viiruse tõkestamise turvaplaan.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Elise Holter
Lastejooksude projektijuht
e-post: elise@2silda.ee
telefon: +372 5900 7215