Virtuaalne Pärnumaa Võidupüha maraton  Võidupüha maraton - virtuaaljooks virtuaaljooks
Juhend

1. Eesmärgid
· Edendada liikumisharrastust erinevas vanuses osalejate seas
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas

2.  Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa Spordiliidu ja toetajatega.

3.  Aeg
14.06 kell 00.00 kuni 28.06.2021 kell 23.59.

4.  Asukoht
Osaleda võib kõikjal ning endale sobivas kohas üle maailma.

5.  Distantsid
· Maraton 42,2 km
· Maraton 42,2 km kombineerituna
· Poolmaraton 21,1 km

NB! Rada võib läbida joostes, käies (sealhulgas jooksulindil) või kepikõndides.
NB! Maratoni kombineeritud distantsi võib läbida osade kaupa, distantsid liidetakse.

Näiteks: 8+2+1+1,2+20+5+5=42,2

6.  Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades  hiljemalt 3. juuliks 2021.
NB!
Kui osaleja ei sisesta tulemust õigeaegselt, pole see hiljem enam võimalik.

Seda on võimalik teha kahel moel:
· Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
· Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida tulemust mitu korda (põhjuseks võib näiteks olla parem tulemus). Uue faili laadimisel kirjutatakse varem sisestatud tulemus automaatselt üle, seda ka juhul, kui uus tulemus on eelmisest aeglasem.

7.  Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades.

8.  Registreerimine ja ümberregistreerimine
8.1. Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 28.06.2021 kell 18.00.
8.2. Nime või distantsi vahetus virtuaalsel maratonil on võimalik kuni 28.06.2021 kell 18.00. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Teenus on tasuta. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
8.3. Ümberregistreerimine virtuaalselt distantsilt füüsilisele toimub kuni 19.06.2021 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimine on tasuta. Täiendavalt võib lisanduda stardimaksude vahe. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastav soov e-mailile info@2silda.ee.
8.4. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt.

9.  Stardimaksud

Hind Kuni 28.06.2021
21 ja 42 km (medaliga) 15 EUR
21 ja 42 km (särgi ja medaliga) 30 EUR
42 km kombineerituna (medaliga) 20 EUR


Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

10.  Stardimaksus sisaldub

10.1  Särgi ja medaliga pakett:
· Eridisainiga Crafti särk,
· Maratoni sümboolikaga medal,
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom,
· Elektrooniline rinnanumber,
· Tulemus finišiprotokollis,
· Heategevuslik annetus.

10.2 Medaliga pakett:
· Maratoni sümboolikaga medal,
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom,
· Elektrooniline rinnanumber,
· Tulemus finišiprotokollis,
· Heategevuslik annetus.

11.  Medali postitamine
Medal postitatakse korraldaja kulul tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 14. juunist Pärnu Keskuse infoletist (kesklinna kaubanduskeskus aadressil Aida 7, Pärnu). Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.

NB!  Medalite postitamist alustatakse 19. juunist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist. Särgiga paketi tellijatele postitatakse medal ja särk  Korraldaja kulul hiljemalt juuli lõpuks tulemuste sisestamise ankeedil märgitud Eesti postiaadressile või Eestis asuvasse pakiautomaati. Särgiga paketi valinud osalejate särgi suurust küsitakse tulemuste sisestamisel.

12.  Üldist
· Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel,
· Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise,
· Distantsi läbimiseks on transpordivahendite kasutamise keelatud,
· Distants tuleb läbida ühekorraga (va kombineeritud maraton).

13.  Korraldaja õigused
13.1.  Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud  dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Instagram, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2. Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.4. Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja
talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.5.  Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.6. Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
13.7.  Juhendis käsitlemata küsimusi lahendab kohtunikekogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja sekretariaadijuht.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee

virtuaaljooks, virtuaaljooks, virtuaaljooks