Pärnumaa meistrivõistlused maratonijooksus
Juhend 2020

1.    Eesmärk
1.1 Selgitada Pärnumaa meistrid maratoni ja poolmaratoni distantsidel virtuaaljooksu põhimõttel.
1.2 Populariseerida Pärnumaa elanike seas pikamaajooksu.

2.    Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa spordiliidu ja toetajatega.

3.    Aeg ja tegevuspaik
18.-24.06.2020 virtuaaljooksuna.

4.    Distantsid
Maraton 42,195 km
Poolmaraton 21,097 km

5.    Paremusjärjestuse selgitamine
Pärnumaa meistrid selguvad maratoni ja poolmaratoni distantside meeste, naiste, mees- ja naisveteranide üldarvestuses (võistlusklassid M, N, M40+, N35+).

6.    Autasustamine
Meeste ja naiste üldarvestuses I-III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse meistrivõistluste diplomi ja medaliga.
NB! Meistrimedalid jagatakse välja Pärnu maakonnas elavatele, töötavatele ja õppivatele ning Pärnumaa  spordiklubidesse kuuluvatele sportlastele. Meistrivõistluste arvestus avatakse juhul, kui võistlusklassis on vähemalt kuus lõpetajat.

7.    Üldiselt
7.1 Meistrivõistlustele kohaldatakse Pärnumaa Võidupüha maratoni e-maratoni (virtuaalne) juhendit. Kuna tegemist on virtuaaljooksuga, võivad läbitud distantsid tegelikkusega erineda. Sel põhjusel tulemusi edetabelites ei arvestata.
7.2 Juhend on kooskõlas Pärnumaa meistrivõistluste korraldamise põhimõtetega ning kooskõlastatud Pärnumaa Spordiliiduga.

7.3 Kõik võistlustega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi ja MTÜ Pärnumaa Spordiidu esindajad. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Korraldajate poolt jooksvalt. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
7.4 Iga osaleja vastutab oma tervise eest ise.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar: info@2silda.ee
Kaisa Kirikal: 5349 433, info@psl.ee