Pärnumaa Võidupüha e-maratoni juhend 2019

1.     Eesmärgid
*  Edendada liikumisharrastust erinevas vanuses osalejate seas;
*  Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas, saades samas osa Pärnuma Võidupüha maratonist.

2.     Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös Pärnumaa Spordiliidu ja toetajatega.

3.     Aeg
21.06.2019 kell 00.00 kuni 27.06.2019 kell 23.59.

4.     Asukoht
Osaleda võib kõikjal ning endale sobivas kohas üle maailma.

5.     Distantsid
Maraton 42,195 km
Poolmaraton 21,097 km
NB! Rada võib läbida joostes, käies (sealhulgas jooksulindil) või kepikõndides.

6.     Tulemuse fikseerimine
Tulemus toimunud jooksu kohta edastatakse www.2silda.ee veebikeskkonnas hiljemalt 2. juuliks. Distantsi läbinud osalejad kuvatakse aegade järjestuses veebilehel finišiprotokollis. Paremusjärjestust ei selgitata.

7.     Registreerimine ja ümberregistreerimine
Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 19.06.2019 kell 23.59. Ümberregistreerimine toimub kuni 19.06.2019 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimine on tasuta.

8.     Stardimaksud

Maraton ja poolmaraton 1.01-19.06.2019
Täiskasvanud 12 EUR


Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

9.     Stardimaksus sisaldub:
* Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
* Tulemus finišiprotokollis;
* Pärnumaa Võidupüha maratoni sümboolikaga medal;
* Osalejate vahel loositakse välja mitmeid auhindu;
* Annetus summas 3 eurot heategevuseks.

Medal postitatakse Korraldaja kulul alates 15.07.2019 registreerimisankeedil märgitud postiaadressile.

10.  Elektrooniline diplom
Diplom avaldatakse kodulehel finišiprotokollis osaleja nime juures hiljemalt 8. juulil kell 17.00.

11.  Üldist
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

12.     Korraldaja õigused
12.1.
Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

12.2. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
12.3. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.4. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure´st tingitud ürituse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata.
12.5. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee