Virtuaalse Pärnu Rannajooksu tasulistel distantsidel osalejad panustavad killukese stardimaksust heategevusse. Tänavu antakse hoogu Pärnu Päikese Koolis tarkust omandavatele erivajadusega lastele ja noortele, kelle tarbeks plaanib õppeasutus soetada kolmerattalise jalgratta. Selles koolis rakendatakse erituge õppuritele, kes tulenevalt oma raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti -või meelepuudest või liitpuudest vajavad puudespetsiifilist õppekorraldust, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning individuaalset õppetuge. Päikese koolis toetatakse õpilaste vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õpilastele on loodud võimetekohane turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilast ning aitab kaasa tema paremaks sotsialiseerumiseks ühiskonnas.

Pärnu Päikese Kool (kuni 31.12.2018 Pärnu Toimetulekukool) alustas tegevust 1. septembril 2002. aastal kolme klassikomplektiga. Õpilaste keskmine arv koolis õppeaastate lõikes on 45.

Annetuse suurus jalgratta soetamise kaasfinantseerimiseks selgub peale jooksu novembri alguses.