Pärnu Rannajooku ratastoolisõit 2017

1. Eesmärk
* Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ning pakkuda neile liikumisrõõmu
* Edendada sportlikke eluviise

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
22. oktoober 2017 Rannastaadion, Pärnu linn.

4. Keskus, start, finiš, formaat ja rada
4.1. Keskus asub Pärnu Rannastaadionil
4.2. Start ja finiš: Start antakse kell 10.45. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
4.3. Rada: 800 meetrit (kaks staadioniringi)
4.4. Formaat: tegemist ei ole võistlusega

5. Esmaabi keskuses ja rajal tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad.

6. Osalejad
Võistlustoole rajale ei lubata!

7. Registreerimine
7.1. Registreerimisvõimalused
7.1.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 18.10.2017 kell 23.59.
7.1.2.  Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infoletis 18.10.2017 kell 20.00.
7.1.3.  Sündmuse päeval kohapeal kell 10.00-10.30.

8. Stardimaks
Osalemine on tasuta

9. Osalejapaketis sisaldub:

  • elektrooniline diplom;
  • spordijook;
  • toitlustamine;
  • pesemisvõimalus;
  • esmaabi;
  • pakihoid.

10. Stardimaterjalide väljastamine
10.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 21.10.2017, mis on avatud 10.00-16.00.
10.2. Sündmuse päeval stardipaigas kell 10.00-10.30.

11. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

12. Üldist
12.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
12.2. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.

13. Korraldaja õigused
13.1. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
13.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.3. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
13.4. Registreerudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
53071965
randel@2silda.ee