Pärnu Rannajooku ratastoolisõit 2018

1. Eesmärk
* Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ning pakkuda neile liikumisrõõmu
* Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
21. oktoober 2018 Rannastaadion, Pärnu linn.

4. Keskus, start, finiš, formaat ja rada
4.1 Keskus asub Pärnu Rannastaadionil
4.2 Start ja finiš: Start antakse kell 13.20. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
4.3 Rada: 800 meetrit (kaks staadioniringi)
4.4 Formaat: ajavõtuta (tegemist ei ole võistlusega)

5. Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Abi tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad ja Pärnu Kiirabi.

6. Osalejad: võistlustoole rajale ei lubata. Osaleda võib ka elektriratastooliga. Saatja võib rajal osalejat abistada.

7. Registreerimine
7.1 Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 17.10.2018 kell 23.59.
7.2 Eelregistreerimine Pärnu Keskuse infoletis 17.10.2018 kell 20.00.
7.3 Sündmuse päeval kohapeal kell 10.00-12.45

8. Stardimaks puudub

9. Osalejapaketis sisaldub:
Rinnanumber,
nimeline elektrooniline diplom,
spordijook,
toitlustamine,
pesemisvõimalus,
esmaabi,
pakihoid.

10. Stardimaterjalide väljastamine
1
0.1 Pärnu Keskuse võistluskeskusest 20.10.2018, mis on avatud 10.00-16.00
10.2 Sündmuse päeval stardipaigas kell 10.00-12.45

11. Diplom
Avaldatakse hiljemalt 27. oktoobril kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee.

12. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

13. Üldist
13.1 Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
13.2 Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.

14. Korraldaja õigused
14.1 Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
14.2 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel.  Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
14.3 Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt  registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
14.4 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
14.5 Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
14.6 Registreerudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
5307 1965
randel@2silda.ee