Kõik 5 ja 10 km distantsi lõpetajad saavad uhke rannajooksu medali

TULEMUSE SISESTAMINE

 

Pärnu Rannajooks
Virtuaaljooksu ja -kõnni juhend

1. Eesmärgid
· Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3.  Aeg
15.10.2020 kell 00.00 kuni 1.11.2020 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distantsid
·  Jooks ja kõnd 10 km
·  Jooks ja kõnd 5 km
NB! Rada võib läbida joostes, käies (sh jooksulindil) või kepikõndi tehes.

6. Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades hiljemalt 6. novembriks.

Seda on võimalik teha kahel moel:
·  Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
·  Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida tulemust mitu korda (põhjuseks võib näiteks olla parem tulemus). Uue faili laadimisel kirjutatakse varem sisestatud tulemus automaatselt üle.

7.  Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades. 

8. Registreerimine ja ümberregistreerimine:
8.1 Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 1.11.2020 kell 18.
8.2  Nime või distantsi vahetus virtuaalsel Rannajooksul on võimalik kuni 28.10.2020 kell 23.59. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Teenus on tasuta. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.  

9.  Stardimaksud

 10 ja 5 km distants (Medaliga) Kuni 1.11.2020
Hind 15 EUR

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata.

10.  Stardimaksus sisaldub
· Jooksu sümboolikaga 70mm 2D formaadis medal;
· Elektrooniline rinnanumber;
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
· Annetus Hawaii Ironmanile pääsme lunastanud Timmo Jereti sõidukulude katmiseks.

11.  Medali postitamine
Postitatakse hiljemalt novembri lõpuks tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 15. oktoobrist kätte Pärnu Keskuse infoletist (kesklinna kaubanduskeskus aadressil Aida 7, Pärnu). Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.
NB! Medalite postitamist alustatakse 26. oktoobrist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist.

12.  Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel;
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise;
·  Mootorsõiduki kasutamine on keelatud;
·  Erinevatel aegadel läbitud distantse pole võimalik kombineerida;

13.  Korraldaja õigused
13.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.3 Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.4 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.5 Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.6 Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee