Lotte lastejooksudLotte lastejooksud
juhend 2021

Pärnu Rannajooks

1. Eesmärk
* Sisustada sportlik ja perekeskne pühapäev,
* Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu

2. Korraldab
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
24. oktoober 2021, Pärnu Rannastaadion.

4. Stardid
Alates kell 11.00 Pärnu Rannastaadion.

5. Rada
Kuni 5 aastased ca 250 meetrit ning 6-11 aastased lapsed ca 400 meetrit. Start ja finiš asuvad Pärnu Rannastaadionil. Rada on turvatud ja tähistatud.

6. Vanusegrupid

TÜDRUKUD POISID
2-3 aastased 2-3 aastased
4-5 aastased 4-5 aastased
6-7 aastased 6-7 aastased
8-9 aastased 8-9 aastased
10-11 aastased 10-11 aastased

 

7. Registreerimine
7.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee alates 1.10 kuni 20.10.2021 kell 23.59. 
7.2. Registreerimine võistluspaigas 24.10.2021 kell 10.00 kuni 10.45.

8. Stardimaterjalide väljastamine
Ürituse päeval kohapeal kell 10.00 kuni 10.45.

9. Stardimaks: puudub

10. Autasustamine
Kõigile lastele kingitus Krässilt, magus üllatus Maiasmokalt ja kohapeal lõbustavad lapsi Lotte ja Bruno isa Matti. Esikolmikud selgitatakse välja vanuserühmades 8-9 ja 10-11 aastased.

11. Lapsevanemale
Laps võib startida ainult Teie loal! Palume tähelepanelikult jälgida kohtunike märguandeid, jooksusala korraldavaid viitasid ja märke. Soovitatav on lapsega rada enne starti läbi jalutada. 

12. Stardinimekiri
Lastejooksude stardinimekirjad avaldatakse Kahe Silla klubi kodulehel jooksvalt stardiprotokollide menüüs.

13. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel. 

14. Protestid
Proteste on võimalik esitada vanusegruppide puhul, kus selgitatakse esikolmikud. Kõik üritusega seotud protestid lahendab žürii, kuhu kuuluvad peakohtunik ja lastejooksude projektijuht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt.

15. Stardikohtade arv
Korralduse kvaliteedi tagamiseks on stardikohtade arv piiratud. Starti lubatakse kuni 250 osalejat.

16. Korraldaja õigused
16.1. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardiprotokollid on avalikud dokumendid, mis avalikustatakse kodulehel. Klubi vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
16.2. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
16.3. Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
16.4. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

17. Ürituse ära jäämine ja võimalikud COVID 19 viirusest tulenevad piirangud
17.1.  Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). Force Majeure ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis ja teenuste paketis teha muudatusi.
17.2. Tulenevalt COVID19 piirangutest võib tekkida olukord, kus piiratakse Rannajooksul osalejate ja pealtvaatajate arvu. Võimalikest muudatustest teavitatakse osalejaid e-kirja, Klubi kodulehe ja Facebooki fännilehe kaudu.
17.3. Vääramatu jõu tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele.

18. Covidi kontroll
18.1 Alla 18aastased nakkusohutust tõendama ei pea.

18.2. Lastejooksul lapsi abistavad täiskasvanud saatjad peavad tõendama oma nakkusohutust.
Selleks on järgmised võimalused:

18.2.1. Tõend, mis kinnitab, et isik on vaktsineeritud. Vaktsineerituks loetakse inimene, kel on vaktsineerimiskuur lõpetatud ja saavutatud on maksimaalne kaitse. 
18.2.2. Tõend, mis kinnitab, et isik on COVID-19 läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul.
18.2.3. Tõend, mis kinnitab, et tema COVID-19 test on negatiivne (PCR-test kehtivusega 72 h või antigeeni kiiretest kehtivusega 48 h, sealjuures peab test kehtima võistluspäeva lõpuni.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Elise Holter
Lastejooksude projektijuht
e-post: elise@2silda.ee
telefon: +372 5900 7215 

Lotte lastejooksud