Täname, et oled registreerunud Koerte luitekrossile või -retkele! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

HOIA ENNAST JA TEISI
1. Kui oled kokku puutunud COVID-19 positiivse inimesega või tunned end haigena, jää palun koju.

2. Tule starti piisava ajavaruga, et oleks piisavalt aega stardimaterjalid välja võtta, ja ei tekiks tunglemist. Soovitame võimalusel materjalid välja võtta juba laupäeval Pärnu Keskuse võistluskeskusest (kell 11-15).
3. Pese ja desinfitseeri käsi igal võimalusel.
4. Hoia võimalusel teistega piisavat distantsi, liigu hajutatult.STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass.
16.04 kell 11.00-15.00 Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7, I  korrusel Selveri vastas)
17.04 Luitejooksu võistluskeskuses Rannametsas.

Kell 09.00-09.45 Koerte luitekross
Kell 09.00-12.45 Koerte luiteretk.

Soovitame oma numbrile järele tulla juba laupäeval. Nii hoiad pühapäeval oluliselt aega kokku.

NB! Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite järjestuses, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et tead oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist. Stardinumbritega protokollid avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 14. aprillil hiljemalt kell 14.00.

Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

VÕISTLUSKESKUS: Tutvu võistluskeskuse kaardiga. Võistluskeskus on avatud kell 9-15.00.

STARTIDE AJAD:
10.00 Koertekross
11.30 Lastejooksud
13.00 Luitejooks ja -retk

13.05 Koerte luiteretk 

STARDIGRUPID: Iga osaleja on rinnanumbri alusel kohustatud startima talle ette nähtud stardigrupist, vastasel juhul osaleja diskvalifitseeritakse. Koertekrossi osalejad stardivad rajale 10 sekundiliste vahedega. Võistlejatel tuleb stardikoridori koguneda kell 9.50. Korraldajad jätavad endale õiguse hilinejaid rajale mitte lasta.  Retkele stardivad osalejad kõik ühiselt.

STARDIGRUPPIDESSE SISENEMINE: Stardiväravasse sisenemine toimub ainult selleks ette nähtud kohast. Vaata juhist. Stardivärvad on märgistatud. Keelatud on üle aedade ronimine või muud katsed ebakorrektselt siseneda.

VÕISTLUSNÕUDED:
* Koerte luitektossil ja -retkel osalev loom peab olema vähemalt  12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata.
* Võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda trakse! Veorihmana võib kasutada jalutusrihma ning see võib olla fikseeritud nii kätte kui vöö külge (ei ole soovitatav kasutada flexi rihma). Koer peab olema terve võistlusraja vältel rihmastatud.
* Retkel võivad koeral olla kaelarihm/traksid ning jalutusrihmana on lubatud kasutada tavarihmu ja flexit. Koer peab olema kogu raja ulatuses rihmastatud.

 PARKIMINE (tasuta):
* Võistluskeskuse parkla;
* Vasakul tee poolel piki Vana-Riia maanteed Häädemeeste poole.
Palume jälgida parkimist korraldavaid märke ning korraldajate suuniseid. Keelatud on parkimine rahvusvahelisel Via-Baltica maanteel.

LIIKLUSKORRALDUS: Tegevuspaika saabumisel palume tähelepanelikult jälgida liiklusreguleerijate märguandeid ja ajutisi liiklusmärke. Pärnu poolt tulijatel palume võistluskeskusesse siseneda parempöördega Luite bussipeatuse juurest, kus on suunav viit kirjaga „Luitejooks“. Vana-Riia maantee alguses, võistluskeskuse kõrval kehtib ajutine liikluskorraldus, millega parem sõidusuund on suletud. Võistluskeskust läbib avatud liiklusvoog.

WC, RIIETUMINE, VALVEGA PAKIHOID: Teenused tagatakse võistluskeskuses.

TOITLUSTAMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel. Menüü: Põltsamaa supp, leib, tee.

PESEMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel Häädemeeste Spordikeskuses (Kooli 10, Häädemeeste) ajavahemikus kell 11.00-15.30.

RADA: Koertekrossi 5,4 km rada kulgeb läbivalt pehmel pinnasel. Retke raja (8,3 km) esimesed 3 km kulgevad asfalt-, kruusa- ja pinnaseteedel. Raja läbib Luitemaa looduskaitseala, kus paiknevad liivaluited ulatuvad 33,5 meetrini. Tutvu  rajakaardiga siin.

RAJATEENINDUS: Distantsil asub üks teeninduspunkt, kus pakutakse spordijooki ja vett. Esmaabipunktis asub ka veterinaari abi.

FINIŠ: Igale lõpetajale Vytautase karboniseeritud mineraalvesi ning Farmi Skyr. Skyri saab kätte toitlustamise telgist.

JÄÄTMETE SORTEERIMINE: Koostöös jäätmekäitlusettevõttega Paikre pingutab korraldaja keskkonna jalajälje vähendamiseks jäätmete sorteerimisega. Palume kinni pidada jäätmete sorteerimise nõuetest. Peamiste jäätmeliikide jaoks paigaldatakse võistluskeskusesse vastava märgisega konteinerid.

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Luitejooksu stardinumbriga võistlejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

AUTASUSTAMINE: Algus kell 11.00. Autasustatakse Koerte luitekrossil vanuserühmade esikolmikuid.

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skanneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel. Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 22. aprillil kell 17.00 Korraldaja kodulehel. Finišiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot: koertekross@2silda.ee ja 5552 3017. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi võistluskeskuses paiknevast infotelgist ja/või sekretariaaditelgst.

OSALEJA VASTUSTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112. Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad.

Osavõtja vastutab oma lemmiku tervisliku seisundi eest ning vajadusel konsulteerib veterinaariga enne võistlusel osalemist. Koera terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või veterinaari poole või helistab projektijuhile nr 5552 3017.

STARDI EEL:

  • Puhka enne spordisündmust piisavalt ning ära tule starti väsinuna;
  • Vaata, et koer saaks puhata enne spordisündmust piisavalt;
  • Stardi eel tarbi piisavalt vedelikku ning vali sobiv dieet;
  • Jälgi, milline on ilmateade ja riietu vastavalt;
  • Vali liikumiseks jõukohane tempo vastavalt endale ja oma koerale ning väldi ülepingutust;
  • Raja teeninduspunktis tarbi piisavalt vedelikku ning anna ka koerale juua.

Tervisekontroll: Terviseturvalisuse ja teadlikult sportimise huvides soovitame eelnevalt läbida tervisekontrolli nii endal kui ka oma lemmikul. Terviseteste on võimalik teha oma pere- või spordiarsti juures. Koera tervisliku seisundi kontrollimiseks soovitame külastada Pärnu Väikeloomakliinikut.