Täname, et oled registreerunud Koerte luitekrossile või -retkele! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
Stardimaterjali kättesaamiseks tuleb esitada võistleva koera veterinaarpass.
20.04 kell 10.00-16.00  Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7, I korrusel, Delice kaupluse ees)
21.04 Luitejooksu võistluskeskuses Rannametsas.
Kell 09.00-09.45 Koerte luitekross
Kell 09.00-12.45 Koerte luiteretk.

NB! Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite järjestuses, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et tead oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist. Stardinumbritega protokollid avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 12. aprillil hiljemalt kell 14.00.
Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

STARTIDE AJAD:
10.00 Koertekross
11.30 Lastejooksud
13.00 Luitejooks ja -retk
13.05 Koerte luireretk 

STARDIGRUPID: Iga osaleja on rinnanumbri alusel kohustatud startima talle ette nähtud stardigrupist, vastasel juhul osaleja diskvalifitseeritakse. Koertekrossi osalejad stardivad rajale 10 sekundiliste vahedega. Võistlejatel tuleb stardikoridori koguneda kell 9.50. Korraldajad jätavad endale õiguse hilinejaid rajale mitte lasta.  Retkele stardivad osalejad kõik ühiselt.

STARDIGRUPPIDESSE SISENEMINE: Stardikoridori pääseb võistluskeskuse Pärnu poolselt ülekäigurajalt. Vaata juhist siit.

VÕISTLUSNÕUDED:
*  Koerte luitektossil ja -retkel osalev loom peab olema vähemalt  12 kuud vana. Nooremaid koeri rajale ei lubata.
*  Võistlusrajal on koeral kohustuslik kanda trakse! Veorihmana võib kasutada jalutusrihma ning see võib olla fikseeritud nii kätte kui vöö külge (ei ole soovitatav kasutada flexi rihma). Koer peab olema terve võistlusraja vältel rihmastatud.
*  Retkel võivad koeral olla kaelarihm/traksid ning jalutusrihmana on lubatud kasutada tavarihmu ja flexit. Koer peab olema kogu raja ulatuses rihmastatud.

PARKIMINE (tasuta):
*  Võistluskeskuse parkla;
*  Vasakul tee poolel piki Vana-Riia maanteed Häädemeeste poole.
Palume jälgida parkimist korraldavaid märke ning korraldajate suuniseid. Keelatud on parkimine rahvusvahelisel Via-Baltica maanteel.

LIIKLUSKORRALDUS: Sündmuspaika saabumisel palume tähelepanelikult jälgida liiklusreguleerijate märguandeid ning korraldavaid liiklusmärke. Via-Baltica mahapöördetsoonis Vana-Riia maanteele kehtivad ajutised kiirusepiirangud ning parkimiskeeld. Vana-Riia maantee alguses, võistluskeskuse kõrval, kehtib ajutine liikluskorraldus, millega parem sõidusuund on suletud. Võistluskeskust läbib avatud liiklusvoog.

WC, RIIETUMINE, VALVEGA PAKIHOID: Teenused tagatakse võistluskeskuses.

TOITLUSTAMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel. Menüü: Felixi värskekapsa supp sealihaga, leib.

PESEMINE: Teenus tagatakse rinnanumbri ettenäitamisel Häädemeeste Spordikeskuses (Kooli 10, Häädemeeste) ajavahemikus kell 10.30-16.00.

RADA: Koertekrossi 5,4 km rada kulgeb läbivalt pehmel pinnasel. Retke raja (8,3 km) esimesed 3 km kulgevad asfalt-, kruusa- ja pinnaseteedel. Raja läbib Luitemaa looduskaitseala, kus paiknevad liivaluited ulatuvad 33,5 meetrini. Tutvu  rajakaardiga siin.

RAJATEENINDUS: Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Mai Apteegi koordineerimisel Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad. Distantsil asub üks teeninduspunkt, kus pakutakse spordijooki ja vett. Esmaabipunktis asub ka veterinaar.

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Luitejooksu stardinumbriga võistlejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

AUTASUSTAMINE: Algus kell 11.00. Autasustatakse Koerte luitekrossil vanuserühmade esikolmikuid.

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel hiljemalt 21.04  kell 19.00. Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele  www.championchip.ee.  Lõplikud, koos diplomiga, tulemused avaldatakse hiljemalt 26.04 kell 17.00 Korraldaja kodulehel. Finšiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot: info@lemmikloom.eu ja 5552 3017. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi võistluskeskuses paiknevast infotelgist ja/või sekretariaaditelgst.

OSAVÕTJA VASTUTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112.
Osavõtja vastutab oma lemmiku tervisliku seisundi eest ning vajadusel konsulteerib veterinaariga enne võistlusel osalemist. Koera terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või veterinaari poole või helistab projektijuhile nr 5552 3017

STARDI EEL:

  • Puhka enne spordisündmust piisavalt ning ära tule starti väsinuna;
  • Vaata, et koer saaks puhata enne spordisündmust piisavalt;
  • Stardi eel tarbi piisavalt vedelikku ning vali sobiv dieet;
  • Jälgi, milline on ilmateade ja riietu vastavalt;
  • Vali liikumiseks jõukohane tempo vastavalt endale ja oma koerale ning väldi ülepingutust;
  • Raja teeninduspunktis tarbi piisavalt vedelikku ning anna ka koerale juua.

TERVISEKONTROLL: Terviseturvalisuse ja teadlikult sportimise huvides soovitame eelnevalt läbida tervisekontrolli nii endal kui ka oma lemmikul. Terviseteste on võimalik teha oma pere- või spordiarsti juures. Koera tervisliku seisundi kontrollimiseks soovitame külastada Pärnu Väikeloomakliinikut.